Øst mot vest: Utenfor EU-parlamentet protesterte østeuropeiske sjåfører. Innenfor dørene greide bare EU-politikerne å skape majoritet rundt ett av tre punkter ved veipakken.

Karantene på 60 timer ved kabotasje-kjøring

Og senest hver fjerde uke skal kjøretøyet returnere til opphavslandet. Det ble resultatet etter at nye kabotasjeregler er vedtatt i EU.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Dette ble vedtatt i EUs transportkomité i Brussel torsdag 10. januar 2019, mens østeuropeiske lastebilsjåfører holdt en høylytt demonstrasjon på utsiden av bygget.

Det ble gjennomført en avstemning over den foreslåtte EU-veipakkens tre hovedpunkter i transportkomiteen. Bare ett av de tre - kabotasjepunktet - fikk flertall, noe som skaper usikkerhet rundt den videre prosessen med pakken.

- Vi fikk dessverre ingen klare svar for alle punkter i EUs veipakke i Brussel. I stedet så vi en synliggjøring av en splittelse som eksisterer mellom interesser i øst og vest, sier NLF-direktør Geir A. Mo i en pressemelding.

To av tre hovedpunkter nedstemt

Inne i EU-parlamentet ble det stemt over flere forslag. Bare ett fikk flertall.

Representanter fra NLF (Norges Lastebileier-Forbund) var til stede under avstemningen, som tidvis opplevdes som kaotisk.

Det skulle i utgangspunktet stemmes over tre hovedforslag knyttet til henholdsvis utstasjonering, kjøre- og hviletid og kabotasje.

Ved samtlige forslag ble det kort tid før avstemningsdagen fremlagt en rekke alternative forslag, hovedsakelig fra østeuropeiske representanter i EU-parlamentet.

Under avstemmingen av de to første forslagene knyttet til utstasjonering og kjøre- og hviletid fikk verken hovedforslagene eller alternativene majoritet. Det ble derfor ikke fattet et vedtak rundt noen av disse punktene. Det tredje forslaget, som omhandler kabotasje, fikk romslig majoritet med 27 mot 21 stemmer.

Kabotasje med karantene og retur til opphavsland

Kabotasjevedtaket er i utgangspunktet svært gode nyheter for norsk lastebilbransje: Innholdet i forslaget innebærer innskjerpinger av de eksisterende kabotasjereglene.

I dag kan man kjøre tre kabotasjeturer innen syv dager før en må ut av landet. Deretter kan man «snu på grensa», ta en ny internasjonal last inn til Norge og gjenta kabotasjekjøringen omtrent umiddelbart. Denne praksisen setter forslaget en stopper for, ved å innføre fri kabotasje i inntil tre dager, med en påfølgende karanteneperiode på 60 timer. Sistnevnte innebærer at man ikke kan returnere til samme land for nye kabotasjeoppdrag før det har gått minst to og en halv dag.

I tillegg inkluderer forslaget et nytt og viktig moment: Senest hver fjerde uke skal kjøretøyet returnere til opphavslandet.

Usikker prosess fremover

Men selv om forslaget fikk flertall i Brussel, er det stor usikkerhet knyttet til hvordan prosessen videre faktisk vil bli. For mange av virkemidlene man kan benytte for å kontrollere kabotasjen er underlagt de øvrige forslagene, som begge ble nedstemt i komiteen.

- Derfor er det svært vanskelig å spå hva som nå vil skje. Først skal det bestemmes en dato for når de såkalte trilog-forhandlingene mellom Europaparlamentet, Rådet og Kommisjonen kan iverksettes. Vi satser og håper på at vedtaket som nå er fattet, blir stående også gjennom disse prosessene, sier Mo.

Powered by Labrador CMS