Transport og Logistikk 2016 åpning. Erna Solberg.
Transport og Logistikk 2016 åpning. Erna Solberg.

Erna åpnet utsolgt Transport og Logistikk

Statsministeren ønsket konferansedeltakerne lykke til, og ba om konkrete innspill til NTP.

Publisert

Transport og Logistikk-konferansen på Gardermoen er utsolgt, og over 700 deltakere er på plass for å høre på over 100 foredragsholdere mandag og tirsdag denne uken.

Administrerende direktør i NHO Logistikk og Transport, Are Kjensli, åpnet med å nevne at det er positive tider for transporten i Norge, all den tid det faktisk ser ut som om rådende NTP blir overoppfylt med forslaget til statsbudsjett.

Erna ba om NTP-innspill

Over 700 deltakere er på plass i The Cube på Gardermoen.
Over 700 deltakere er på plass i The Cube på Gardermoen.

Men han poengterte også at økningen i bevilgningene til jernbane i stor grad skyldes investeringene i Follobanen, og ikke så mye at vedlikeholdsetterslepet på norske skinner skal innhentes. Så ga han ordet til Erna Solberg, som fikk æren av å åpne konferansen via video.

- Dette er den viktigste transport- og logistikk-konferansen i Norge, sa Erna til en fullsatt sal på The Cube på Gardermoen, før hun gikk videre til å understreke regjeringens harde satsing på samferdsel.

Men hun ba også om råd til kommende NTP som legges fram over nyttår.

- Jeg er sikker på at dere konferansedeltakere kommer med mange gode forslag til oss i løpet av konferansen, sa statsministeren.

Transportkjøperne på plass

Årets program er fokusert mot vareeierne og kostnadseffektivitet i verdikjeden, og arrangøren har fått innspill fra selskaper som Hydro og Bohus, legemiddelbransjen og offshore. I tillegg kommer flere transportkjøpere som deltagere.

– Vi ser også ut av påmeldingen at flere store solide transportkjøpere har meldt sin ankomst, sier konferansegeneral Jo Eirik Frøise.

Det blir også et skarpt politisk fokus på NTP, med den store samferdselsdebatten som høydepunktet. Der dukker samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen opp, men også tre tidligere samferdselsministere kommer til Gardermoen.

Audhild Kvam i Enova fortalte i sitt innledningsforedrag om hvordan de vil gi støtte til bedrifter som vil være med på "Det grønne skiftet".
Audhild Kvam i Enova fortalte i sitt innledningsforedrag om hvordan de vil gi støtte til bedrifter som vil være med på "Det grønne skiftet".
Konserndirektør Logistikk Aniela Gjøs i Tine fortalte forsamlingen om Tines satsing på å kutte 75 prosent av sine utslipp innen 202.
Konserndirektør Logistikk Aniela Gjøs i Tine fortalte forsamlingen om Tines satsing på å kutte 75 prosent av sine utslipp innen 202.
Ari Kestin fra deletjenesten Nimber var blant de første foredragsholderne.
Ari Kestin fra deletjenesten Nimber var blant de første foredragsholderne.

Det var flere spennende foredrag i åpningssesjonen: