Skuffende miljøprofil

- Dette er ikke bra, sier næringspolitisk direktør Erling Sæther i NHO Logistikk og Transport.

Publisert Sist oppdatert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

– Dette går på tilliten løs, sier en skuffet Sæther over regjeringens reviderte statsbudsjett.

Han finner det særlig skuffende når flertallet i Stortinget flagget at nåværende fritak på biodrivstoff skulle stå fast til 2020.

Regjeringen følger ikke opp Stortingets pålegg om å fjerne veibruksavgiften på biodiesel for å åpne opp for en mer klimavennlig godstrafikk. Godsnæringens mål er å redusere klimagassutslippene med 40 prosent innen 2020.

- Omlegging fra vanlig diesel til biodiesel er det mest effektive tiltaket for å redusere klimagassutslippet fra veitrafikken. NHO er derfor svært skuffet med forslaget i revidert statsbudsjett om ikke å følge opp Stortingets budsjettvedtak fra i fjor høst, sier Sæther.

Avtalebrudd

Under forliket med Kristelig folkeparti og Venstre ble det bestemt at veiavgiften for biodiesel skulle fjernes fra 1. juli i år. Nå mener regjeringen at det ikke er dekning for å gjøre dette på grunn av bestemmelser i EØS-avtalen.

Tungtrafikken, buss og lastebiler, sto for 2,9 millioner tonn CO2 i 2013, 30 prosent av landtransportens utslipp i Norge.

NHO Logistikk og Transports mål er at lastebiler i byene skal gå på miljøvennlig biogass, som også har lave utslipp av NOx og andre partikler og at langtransporten skal gå på diesel med høyest mulig innblanding av biodiesel, som gir lavere utslipp av CO2.

- For å lykkes med dette må myndighetene fortsette å bruke avgiftene til å stimulere til omstilling, slik at det bygges ut flere fyllestasjoner for biodiesel og investeres i miljøvennlige kjøretøy. Hvis vi ikke får en positiv avklaring i ESA-prosessen, går dette på tilliten løs når det gjelder transport og miljø, sier Sæther.

 

Powered by Labrador CMS