- Vi løfter med regjeringen

– Dette er svært positive løfter fra regjeringen, er Erling Sæthers kommentar til NTP.

Publisert Sist oppdatert

Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2014-2023 som ble lagt fram 12. april, er ifølge Sæther et positivt bidrag til å øke effektiviteten i vei- og jernbanebyggingen.

Rask gjennomføring

– Løftet om fristilling og finansiering av store prosjekter sikrer raskere gjennomføring av store prosjekt, sier direktøren i NHO Logistikk og Transport.

Men Sæther hadde håpet at enkelte større prosjekter ville blitt lagt utenfor etatene pga dårlig erfaring, særlig i Jernbaneverket som har manglet handlekraft.

Alnabru

- Regjeringen ønsker tydeligvis å beskytte sine etater ved å opprette egne prosjektorganisasjoner internt i Jernbaneverket og Statens vegvesen, understreker Sæther.

Han mener at bygging av ny godsterminalen på Alnabru bør bli det første fristilte prosjektet.

Øker 50 prosent

Regjeringens vil bevilge 508 milliarder kroner til samferdselssektoren de neste ti årene. Det er 150 milliarder kroner, 50%, mer enn i forrige NTP. De årlige statlige bevilgninger til veiinvesteringene skal øke fra 10,5 milliarder til 15 milliarder kroner årlig. Bompengeandelen vil falle ved at tilskuddet fra annen finansiering er holdt nærmest uendret på 9,3 milliarder kroner årlig. Samlede årlige veiinvesteringer på riksveiene blir på knappe 25 milliarder kroner.

Konklusjon

- Stamveiplanene er bra, mens gods på bane-satsingen er for lite konkret. Løftene om å styrke nærskipsfarten er også for lite konkret, sier Erling Sæther.

Han konkluderer også med at Jernbane persontrafikk, inklusive intercity-planen, og kollektivsatsingen er bra.