Baner vei for Flesland

- Flesland er det eneste fornuftige stedet som logistikknutepunkt. Andre valg er både dyre og ineffektive.

Publisert Sist oppdatert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Det sier Ove Tepstad, styreleder i NHO Logistikk og Transport (NHOLT), Vestlandet, i forbindelse med KVU-uttalelsen om logistikknutepunkt i Bergensregionen.

Han understreker behovet for samlokalisering av havn, jernbane og vei. NHOLTs klare standpunkt er at Flesland er det eneste riktige alternativet for morgendagens transport- og logistikkutfordringer.

- Bare Flesland kan romme alle typer transport, og dermed en effektiv distribusjon til og fra regionen. Terminaler som ligger spredt blir langt dyrere enn en samlet løsning, sier Tepstad, og som får støtte av NHOLTs næringspolitiske direktør Erling Sæther.

Dyr og ineffektiv

De understreker at logistikken blir dyr og ineffektiv ved spredt løsning, og at en får flere hundre tunge kjøretøy ekstra på veiene i Bergensregionen hver dag.

- Dette er ikke ønskelig hverken fra et miljømessig eller økonomisk ståsted, sier Tepstad.

NHO Logistikk og Transport har under hele KVU-prosessen arbeidet aktivt for en felles løsning for havn og jernbaneterminal lokalisert ved Flesland. Dette er nå NHOLTs primære standpunkt etter at KVU-en er levert.

NHOLTs hovedbegrunnelse er at en samlet lokalisering muliggjør sømløse operasjoner mellom sjø og bane. En ser ikke bort fra at en transportkorridor sjø/bane mellom kontinentet og Norge vil fungere godt i fremtiden som en avlastning til det infarktlignende trafikkmønsteret vi har over Svinesund.

Sendes tomme

Daglig returneres et stort antall lastbærere uten last med jernbanen. Tall fra operatørene på Bergensbanen viser at omlag 150 containere eller semitraller blir sendt tomme mot Østlandet. Om Bergensregionen fremstår med et effektivt og miljøvennlig logistikknutepunkt kunne volumer som i dag blir sendt til Oslofjord-bassenget eller til Gøteborg blitt håndtert via Bergen.

Trenger forutsigbarhet

- Vi håper nå at det blir tatt en rask avgjørelse i lokaliseringsspørsmålet i tråd med våre synspunkter slik at det kan skapes forutsigbarhet for logistikkbedriftene, understreker Tepstad og Sæther.

NHOLTs medlemsbedrifter står for det meste av vareforsyningen til, i og fra Bergensregionen. Dekningsgraden i varestrømsanalysen i 2008 var omlag 95% av volumene med jernbane og om lag 70% av volumene i Bergen Havn. Ved gjennomføringen av varestrømsanalysen i 2013 var volumene organisert av medlemsbedriftene i NHOLT marginalt mindre, henholdsvis 82% og 65%.

Powered by Labrador CMS