Erling Sæther topprangerer Solvik-Olsen

- Ketil Solvik-Olsen (Frp) er i ferd med å bli den beste samferdselsministeren Norge har hatt etter krigen.

Publisert Sist oppdatert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

 Det mener næringspolitisk direktør Erling Sæther i NHO Logistikk og transport.

– Allerede er Solvik-Olsen på topp fem. Hvis han får gjennomført det han har tatt initiativ til, som jernbanereformen, er han nummer én, sier Sæther til Dagsavisen.

Stillestående

– Jeg har respekt for at verken Ap eller fagbevegelsen liker jernbanereformen, men nå har vi i 50 år hatt en stillestående modell for hvordan vi organiserer jernbanen. Det er også verdt å merke seg at både NSB og Jernbaneverket går inn for reformen, sier Sæther.

Med tyngde

Det er med bred og tung næringslivsbakgrunn at Sæther rangerer Solvik-Olsen foran flesteparten av de nær 30 samferdselsministrene Norge har hatt de siste tiårene.

– Jeg har samarbeidet med samferdselsministre helt siden midten av 1970-tallet, forteller Sæther.

Det har han gjort i kraft av sjefsstillinger i Schenker, Linjegods, NOR-WAY Bussekspress og Norges Rutebileierforbund, før han begynte i NHO.

– Viser handlekraft

I tillegg til jernbanereformen trekker han frem vedlikeholdsetterslepet på vei og bane som nå tar igjen 30 års utarming, opprettelsen av et veiselskap, opprettelsen av et infrastrukturfond, mer statlig plan for hovedveiprosjekter for å unngå lokale forsinkelser, planer om ny godsstrategi for jernbanen, sterk kollektivsatsing i de mest befolkningsrike byene og satsing på kontroller av sikkerhet og etterlevelse av regler for vogntog på norske veier.

– Solvik-Olsen må imidlertid vise økt engasjement på miljøfronten, særlig når det gjelder næringslivets transporter. NHO Logistikk og Transport er opptatt av helhetlige løsninger, og er for eksempel tilhenger av rushtidsavgifter for å få bedre mobilitet også for folk flest, sier Sæther.

Topp prioritet

John-Ragnar Aarset (H), statssekretær med ansvar for jernbane i Samferdselsdepartementet, er opptatt av at godstrafikken, pendlerreisende og ny jernbanereform skal prioriteres. 

Statssekretæren snakker om en ny tidsalder for godstransport på jernbane. 

- Terminaldriften skal konkurranseutsettes, jernbaneterminalene i både Bergen og Trondheim skal ut av bykjernene og kapasiteten på sporet skal økes betraktelig. 

Aarset og Samferdselsdepartementet legger opp til en helt ny organisering av jernbanen i Norge. Ansvar for all infrastruktur samles i ett selskap, og et holdingselskap får ansvar for driftsselskapene, flere strekninger og terminaldrift konkurranseutsettes nasjonalt og internasjonalt. Godskapasiteten skal også økes, blant annet ved å bygge nye terminaler og konkurranseutsette driften av dem.

 

Powered by Labrador CMS