- Flaut av regjeringen

– Dette er både flaut og innholdsløst fra regjeringen. Minner om laissez faire-politikk.

Publisert Sist oppdatert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Slik kommenterer næringspolitisk direktør Erling Sæther i NHO Logistikk og Transport Samferdselsdepartementets nylig fremlagte havnestrategi.

Innholdsløst

Sæther betrakter den lenge varslede havnestrategi som stort sett innholdsløs, og at den neppe vil bidra til å styrke havnenes konkurransekraft til fordel for lastebiltransport.

– Den er tvert om en fare for svekkelse av sjøtransporten. Regjeringen tar til orde for en debatt om oppløsning eller liberalisering av havnekapitalens midler. Havne- og farvannsloven fastslår nemlig at hvis opparbeidet havnekapital inklusive verdien av havnens eiendommer skal anvendes til annet enn havnedrift/utvikling/sjøtransport må det søkes særskilt om dette til Samferdselsdepartementet.

Erling Sæther gav klart uttrykk for sitt syn på konferansen hvor strategien ble presentert av statssekretær Tom Cato Carlsen.

 Laissez faire

- Regjeringen tar også til orde for å fjerne det eneste, men ikke benyttede, styringsverktøyet de har etter loven, nemlig lovens formuleringer om at staten kan initiere, endog pålegge ulike former for havnesamarbeid mellom flere havner, fremhever Sæther og understreker følgende:

- Det ser ut til at regjeringen vil overlate til den enkelte kommune å utforme statens havnestrategi. Alle vet at det er nytteløst. Dette er en laissez faire-politikk uten mål og mening.

Sæther finner det forunderlig at regjeringen fremmer slikt visvas når den viser god handlekraft på mange andre områder. Han viser blant annet til samferdselsstatsråd Ketil Solvik-Olsens gode arbeid innen vei- og jernbanesektoren.

 

Powered by Labrador CMS