Sæther foreslår 50-dagers kabotasje

NHO Logistikk og Transport støtter EU-kommisjonens forslag om å tillate kabotasjekjøring 50 dager i strekk.

Publisert Sist oppdatert

Forutsetningen er imidlertid at vertskapslandets lønns- og arbeidsforhold er i tråd med et eget EU-direktiv.

Arbeidsgivers ansvar

Næringspolitisk direktør Erling Sæther sier også at det er sjåførenes arbeidsgivere som er rette instans for ansvarliggjøring, og ikke oppdragsgiverne.

Samferdselsdepartementet har bedt NHO Logistikk og Transport om synspunkter om den norske posisjonen i et fremtidig europeisk transportmarked. Nye regler om kabotasje er et viktig element i dette.

Ubegrenset

– Vi foreslår at det innenfor en syvdagers periode kan utføres et ubegrenset antall innenlandske turer, noe som blant annet letter kontrollen både for transportkjøpere og myndigheter, sier Sæther og fortsetter:

- På lengre sikt går utviklingen i retning av ett europeisk transportmarked. Ser vi bort fra kabotasjen, er dette markedet allerede i ferd med å bli etablert. Internasjonale, grensekryssende transportoppdrag er i hovedsak utført av utenlandske transportselskaper til og fra Norge. Dette er en fullt ut lovlig virksomhet i hele verden og kan ikke stoppes hvis en ønsker internasjonal handel. Hele 60% av den internasjonale lastebiltransporten til Norge utføres av utenlandske transportører.

Avhengig

Sæther forteller også at landet er avhengig av den utenlandske transportkapasiteten, da norske transportører alene ikke har kapasitet til å overta dette volumet.

- Hvis kabotasje skulle forbys, vil det svekke konkurransen og øke kostnadene for næringslivet, sier Sæther.

Han understreker at NHO Logistikk og Transports bedrifter er garantisten for at vi fortsatt har en oppegående norsk lastebilflåte.

Urettferdig

- Hver dag sysselsetter vi 9000 biler i Norge. Vi føler oss derfor urettmessig rammet av kritikk som baserer seg på mangel på kunnskap. Men vi må dessverre innse at hvis vi skal yte næringslivet den service de forutsetter må vi ta i bruk transportkapasitet også fra utlandet, sier Sæther.

Han viser til at transporten i all hovedsak utføres av seriøse utenlandske bedrifter, men at det finnes unntak der både kriminalitet og uakseptable lønnsforhold forekommer.

Nytt regelverk

- Slik har det alltid vært, og vi skiller ikke her mellom norske eller utenlandske aktører. Vi er sterkt i mot en slik utvikling og vi arbeider for å fjerne slike utslag, sier Sæther.

NHO Logistikk og Transport har utarbeidet et forpliktende regelverk for sine medlemsbedrifter som behandles på generalforsamlingen i slutten av mai.

Frykter underklasse

Adm. direktør Geir A. Mo i Norges Lastebileier-Forbund frykter at endrede kabotasjeregler betyr slutten for norsk transportnæring.

- Konkurransen blir så hard og forskjellene så store at vi får en ny sosial underklasse av sjåfører også innenfor nasjonal transport, ikke bare internasjonal transport sånn som vi ser i dag. På sikt vil det åpenbart ikke være mulig å drive norske transportselskaper, sier han.

Moe sier det er skremmende at NHO Logistikk og Transport ikke har større omsorg for den norskeide landtransportnæringen.