STRØM: DB Schenker avduket nylig en helelektrisk distribusjonsbil fra Volvo. Det er ett lite skritt mot reduserte utslipp, men det må nok kraftigere lut til.

Samler verdikjeden for det grønne skiftet

ERLING SÆTHER: NHO tatt initiativ til å samle hele verdikjeden i transport- og anleggssektoren for å stimulere til et bredt teknologiskifte. Hensikten er å øke konsensusen om hvilke løsninger som raskere kan skaleres og dermed gi bedre lønnsomhet for grønne transportløsninger.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Om artikkelserien:

ERLING SÆTHER: er en nestor i norsk
transport- og logistikkbransjen. I fjor gikk
han av som næringspolitisk direktør i NHO, og har sammen med Hans Kristian Haram, Roger Kormeseth og Geir Berg startet selskapet Flowchange.
Sæther tar i hver utgave av Moderne Transport opp et aktuelt tema og belyse det fra sitt ståsted.

Les tidligere artikler av Erling Sæther her.

Regjeringen har forpliktet seg til at klimautslippene fra transportsektoren skal mer enn halveres fram til 2030. Personbilene er på god veg. I september var nysalget av elbiler over seksti prosent. Om elhybrider inkluderes, representerte det over åtti prosent av nybilsalget. Rene bensin- og dieselbiler ligger nå under 20 prosent av nyregistrerte biler. Vi har nå over 350.000 elbiler i landet og bestanden har passert tolv prosent av totalen. Kundene kan velge blant et førtitall forskjellige bilmerker, både rimelige alternativer og dyrere premiumbiler.

DISSE ER MED: Sammen med NHO som initiativtaker står 15 andre organisasjoner bak initiativet Grønt Landtransportprogram.

Selv om det er langt igjen, er personbilsegmentet på god veg til å ta sin del av utslippsreduksjonene, særlig når det ses i sammenheng med det nylig vedtatte omsetningspåbudet av flytende biodrivstoff i bensin og diesel. Fra 1. januar 2021 vil innblandingen i snitt være over 24 prosent.

Næringstransporten og anleggssektoren ligger etter. Det finnes bare et fåtall elektriske lastebiler og anleggsmaskiner. Bussene er kommet lenger. Fylkeskommunene som oppdragsgiver stiller krav til reduserte klimautslipp, mens i godstransportsektoren er det grønne skiftet for dyrt til at fraktkundene er villig til å betale for det. Det pågår også en stor debatt om hvilken vinnerteknologi vi ser for oss de neste årene. Hver drivstofftype har sin lobbyorganisasjon. Dette gjelder både biogass og batterielektriske eller hydrogenelektriske løsninger samt flytende biodrivstoff

Det mangler ikke på god vilje. Hele transportnæringen, transportkjøperne og leverandører av energi og kjøretøyer ønsker å bidra.

NHO og NHO Logistikk og Transport har fått med LO og fjorten andre landsomfattende organisasjoner på dannelsen av prosjektet «Grønt Landtransportprogram». Initiativet har latt seg inspirere av det vellykkede «Grønt skipsfartsprogram» som har eksistert noen år. Det er også innledet et samarbeid med staten ved Klima og miljødepartementet.

Grønt Landtransportprogram skal samle hele verdikjeden av transportkjøpere, transportleverandører, kjøretøyleverandører, drivstoffleverandører og finansinstitusjoner.

Ved å motivere flere til grønne valg og dele kunnskap, skal programmet støtte statens ambisjon om å halvere utslippene fra yrkestransporten dette tiåret. Programmet skal også være en sparringpartner for myndighetene ved utforming av rammebetingelser og andre virkemidler.

I første fase skal programmet utvikle innkjøpsgrunnlag og klimakalkulatorer for transportkjøpere og transportselskaper som stiller krav om miljøløsninger etter hvert som teknologien modnes.

De største utfordringene nå er mangelen på utslippsfrie og klimanøytrale kjøretøyer, maskiner og fyllestasjoner for alternative drivstoff.

Programmet skal initiere eller delta i større piloter for elektriske eller hydrogenelektriske transportløsninger og utbygging av energistasjoner for biodrivstoff, lynlading og hydrogen.

Det er ikke gjort i en håndvending, men mange aktører er i gang. De neste fem årene vil det skje mye også i transport- og anleggssektoren.

Powered by Labrador CMS