Enova dropper landstrøm-støtten

Enova legger ned dagens støtteordning til landstrømanlegg fra midten av desember 2023 og siste søknadsfrist er 6.desember i år.

Publisert

Har du husket å melde deg på Logistikk23?

Hva: Logistikk-konferanse
Når: Onsdag 31. mai, 09-16
Hvor: Vika Kino
Hvorfor: Oppdatere deg på logistikk-bransjen, både faglig og sosialt.
Hvem: Torgeir Waterhouse (Konferansier) Carl Aaby (Ikea), Teodor Bäckstrøm (Ikea), Hilde Andersen-Gott (Farmasiet), Martin Bentzen Often (NHO LT), Ole Andras Hagen (NHO LT), Christian Holth (Wallenius Wilhelmsen), Kari Due-Andersen (Akershus Eiendom), Sven Richard Magerøy Tønnessen (Posten), Inga Strümke (NTNU), Lars Erik Marcussen (Heidelberg Cement), Per-Kenneth Øye (Felleskjøpet Agri), Kjell Waløen (Volta Trucks), Øyvind Ludt (Moderne Transport), Glenn Lund (Logistikk Inside).

Se fullstendig program og meld deg på via www.logistikk23.no

Siden programmet startet opp i 2016 har Enova støttet 193 landstrømanlegg med 867 millioner kroner fordelt på totalt 106 prosjekter.

Enovas investeringsstøtte har blitt tildelt gjennom konkurranser der havnene med størst potensiale per støttekrone har vunnet frem. Av de 20 havnene med mest drivstofforbruk i havn er landstrøm utbygd i 18 av disse, og sett opp mot de 38 havnene med mest drivstofforbruk i havn har 31 av disse landstrømanlegg.

Her kan du se kart over alle anlegg som har fått tilsagn om støtte.

- Tilstrekkelig mange aktører

Nå dropper Enova videre støtte, og siste frist for å søke om støtte til utbygging av landstrøm vil være 6. desember i år. Årsaken er ifølge Enova at tilstrekkelig mange profesjonelle aktører i dag tilbyr landstrøm og at det ikke lenger er nødvendig med investeringsstøtte.

- Enova har bidratt til at det er etablert et marked for landstrøm og en offentlig tilgjengelig infrastruktur. Dette har gitt reduserte klimagassutslipp og bedre arbeidsforhold når skipene ligger til kai. Det er nå i ferd med å etableres et fungerende marked for landstrøm og da er det riktig å bruke våre midler på andre områder, sier Rune Holmen, markedssjef for maritim sektor i Enova.

- Videre støtte til landstrømanlegg kan nå komme i veien for nytenkende forretningsmodeller og modeller som er mer i tråd med kraft- og kapasitetsutfordringene som mange havner står overfor, fortsetter Holmen.

Utbyggingene er fordelt langs hele kysten, med en overvekt sør for Trøndelag. Infrastrukturprosjektene er ofte tidkrevende, og fortsatt er 34 av prosjektene som Enova har gitt tilsagn til, under etablering.

- Flere havner har sett verdien av å gå over til landstrøm, sier Holmen og fortsetter: -Elektrisitet gir vesentlig bedre energiutnyttelse sett opp mot å benytte fartøyets dieselgenerator når fartøyet ligger til kai. Grovt regnet får fartøyet bare utnyttet 20–40 prosent av energien i dieselen, mot nærmere 100 prosent ved bruk av ren elektrisitet. I tillegg muliggjør landstrøm økt grad av batterihybridisering ved at landstrøm kan benyttes til lading av plug-in-hybride- eller helelektriske fartøy, sier Holmen.

Retter fokus mot skipene

Selv om det nå er etablert landstrømanlegg i de fleste større havner, er bruken av disse ofte begrenset. Enova ønsker derfor fortsatt å bidra til økt etterspørsel etter landstrøm gjennom programmet «Landstrømsystem i eksisterende fartøy».

- Vi ønsker at flere fartøy installerer landstrøm om bord. Det vil ikke minst bidra til å opprettholde bruken av landstrømanlegg i havnene slik at utslippene fra flåten går ned, sier Holmen.

Støtteprogrammet for landstrømanlegg er åpent for søknader i to runder til (søknadsfrist 1. juni og 6. desember). Siste søknadsfrist for forprosjektstøtte til etablering av landstrømsanlegg blir 15. august.

Enova planlegger et nytt programtilbud for videre elektrifisering av maritim transport, både på fartøy- og landsiden. I løpet av 2023 vil foretaket lage et kunnskapsgrunnlag for et slikt program med et ambisjonsnivå som peker framover mot 2050, det vil si nullutslipp. Det vil blant annet bli sett på behovet for infrastruktur for lading, noe som krever enda mer av kraftnettet enn landstrøm. Enova håper å kunne lansere programmet første halvår 2024.

Powered by Labrador CMS