Tømmertransporter er tunge og bilene har et uregelmessig kjøremønster, og egner seg derfor godt for hybrid drift, mener Lasse Bjørkhaug, daglig leder i Brudeli.

Elektrifiserer tømmertransport med norskutviklet hybrid drivlinje

Statskog bidrar med penger og testmuligheter for å kutte utslipp fra tømmertransporten, og håper å kunne . redusere dieselforbruket med 10 millioner liter i året og gi mer klimavennlig tømmer.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Det norske selskapet Brudeli Green Mobility utvikler hybride drivlinjer som kan monteres både på nye og gamle fossildrevne tømmerbiler. Løsningen gjør nettopp at en overgang fra diesel til elektrisitet kan gjennomføres på kort tid.

Kommunikasjonssjef i Statskog, Trond Gunnar Skillingstad.

Statskog bidrar nå med en halv million kroner til utviklingsprosjektet. Statsforetaket har som intensjon å legge til rette for videre uttesting av kjøretøyer etter pilotfasen. Skogsdrift i de nyinnkjøpte eiendommene i Meråker og flere steder i Sør-Norge kan være aktuelle områder.

- Dette kan kutte store utslipp innen kort tid. Da blir råstoff fra skogen en enda viktigere brikke i det grønne skiftet. Dette kan gi et løft for skognæringen, og vi har derfor valgt å bidra ekstra til realiseringen, sier kommunikasjonssjef i Statskog, Trond Gunnar Skillingstad.

Kan halvere dieselforbruket

Brudelis løsning innebærer at tradisjonelle, dieseldrevne lastebiler omgjøres til ladbare og energieffektive hybrider. Selskapet antyder at løsningen kan halvere dieselforbruket og redusere utslipp fra norsk tømmertransport med 25.000 tonn CO2, opplyser Statskog i en pressemelding. Utslippskuttet avhenger av hvilke hybride løsninger som velges, og hvor mye de hybride tømmerbilene utnyttes.

Den totale energikostnaden skal kunne reduseres med 38 prosent per lastebil, eller ca 600.000 kroner per år ved høy utnyttelse i toskifts-løsninger.

- Kombinasjonen av rask klimaeffekt og kostnadseffektive løsninger for transporten gjør at vi finner dette prosjektet svært interessant og framtidsrettet, sier Skillingstad.

- Motiverende

Daglig leder i Brudeli, Lasse Bjørkhaug, er svært tilfreds med at Statskog og skognæringen ønsker å være først ute med selskapets løsninger.

- Å utvikle er kostnadskrevende, så tilskuddet og testmulighetene er svært kjærkomne. Det at landets største skogeier ser at vår løsning kan gi en enda mer bærekraftig utnyttelse av skogens ressurser, er motiverende sier Bjørkhaug.

Pilotprosjektet er nå i søknadsprosess med Innovasjon Norge for offentlig støtte.

Bjørkhaug mener at mye lastebiltransport vil bli helelektrisk, men at noen transportsektorer er mer egnet for hybride løsninger.

- Når vi snakker om tung last og variable kjøremønster langt borte fra infrastruktur, da treffer hybride løsninger veldig bra, sier Bjørkhaug.

Powered by Labrador CMS