Laster med el-truck: Her lastes 500 paller med emballasje fra Ranheim Paper & Board. Med el-truck reduseres både støy og utslipp under laste/- og lossearbeid.

Tar nye grep sjøveien

35.000 paller emballasje fra Ranheim Paper & Board kan transporteres med båt fra Trondheim i stedet for på trailer.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Ranheim Paper & Board bidrar til over 500 færre trailere på veiene det neste året, gjennom samarbeid med Samskip, Nor Lines og Egil Ulvan Rederi.

På sikt er det ambisjoner om å skipe returpapir sjøveien til Trondheim.

- Mange har pekt på at det har vært lite å hente når en snakker om å flytte nasjonalt gods fra vei til sjø. Her ser vi at det er mulig. Vi tar med oss gode innspill fra kundene om hvordan vi kan skape en bærekraftig, effektiv og konkurransedyktig sjøtransport, sier markedssjef Kirsti Østensjø ved Trondheim Havn.

Vareeierforum som knutepunkt

I 2016 sparket Trondheim Havn i gang Vareeierforum region-midt, et fora for vareeiere med fokus på sjøveis transport. Det var nettopp her dialogen mellom Samskip, Nor Lines og Ranheim Paper & Board startet høsten 2017. Resultatet ser vi nå, gjennom samarbeidet mellom Samskip, Nor Lines og Egil Ulvan, ifølge meldingen fra Trondheim Havn.

- Vi er en typisk industri-laster som gjør kai til kai leveranser, og gjennom nettverket med Samskip og Nor Lines får vi dør-til-dør løsning på hele kysten. Dette er viktig for våre ukentlige ruter mellom Oslofjorden og Troms. 1. januar får vi på plass en rute til Finnmark, sier reder Egil Ulvan i kystrederiet Egil Ulvan Rederi AS.

Nor Lines har positiv erfaring fra tidligere samarbeid med Egil Ulvan.

- Åpenhet, ærlighet og samspill er en viktig del av avtalen hvor alle samarbeidspartnerne har tatt en risiko gjennom noe nytt, sier Head of Terminals i Nor Lines International, Per Anders Brattgjerd.

Han betrakter Trondheim Havn som en pioner blant norske havner.

- De er opptatt av å ha en god dialog og er villige til å lytte og bidra på radikale forslag, forteller Brattgjerd.

Miljøgevinster

Sammenliknet med gods på vei, reduserer transport til sjøs energiforbruket med 41 prosent, CO2-utslippet med 39 prosent, i følge DNV GLs rapport.

Sjøtransport har et vesentlig lavere energiforbruk og klimautslipp enn bilbasert transport med de samme godsmengdene. Nå ønsker Ranheim Paper & Board å flytte en større andel gods over til sjø, særlig innen pelagisk fisk.

- Vi har et sterkt ønske om å øke godsmengden sjøveien, både av miljømessige årsaker og leveringspresisjon og økonomisk perspektiv. Siden ca. 85 prosent av våre produkter fra massiv pappfabrikken er knyttet til sjømatnæringen er dette en av våre absolutte viktigste markeder. At Trondheim Havn og lokale aktører tilrettelegger for en økt godsmengde med hyppige avganger, både nord- og sørgående, vil være viktig for oss som produsent, sier Kyrre Auran, salgssjef ved Ranheim Paper & Board.

Powered by Labrador CMS