Transportutvikling på rett vei

- Gode veier og effektiv veiutbygging langs E6 er avgjørende for norsk sjømattransport.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Det sier Lene Alteren, seniorrådgiver i Transportutvikling AS.

Hun understreker at det handler om fergeprosjekter, sammensatte behov, rutekonsepter og miljø i et land som Norge hvor det landes og produseres nærmere 4 millioner tonn sjømat. Det er også sentrale tema og fokusområder for Transportutvikling, konsulentselskapet med samferdsel, transport og logistikk som primærområder.

Det være seg utvikling og forbedring av transportløsninger, utvikling av transportknutepunkt, havne- og terminalplanlegging, økonomi- og markedsanalyser, samt organisering og ledelse av fagseminar/konferanser.

- I nær synergi med konsulentaktiviteten utfører vi også mer operasjonelt rettede aktiviteter som f.eks. utvikling av terminalhåndbøker for havner, samt FoU tjenester i samarbeid med universiteter, høyskoler og andre FoU institusjoner, forteller Lene Alteren.

Avhengig av velfungerende veinett

Hun viser til at sjømataktørene er spredt over hele landet, men at ca. 40% av all sjømat landes eller produseres i Nord-Norge, og alt skal stort sett ut av landsdelen og landet.

Selv om mye av sjømaten i Nord-Norge transporteres med båt er bil den dominerende transportformen. Både som eneste transportmiddel, eller i kombinasjon med f.eks. tog fra Narvik.

– Derfor er velfungerende veier et svært sentralt tema for sjømataktørene som er lokalisert ved fylkesveier i dårlig standard, sier Alteren.

40 av Norges rundt 120 fergesamband er i Nord-Norge. I Nordland kommer 55% av fylkets havbruksproduksjon fra fire slakterier der eneste regulære transportalternativ inn til fastlandet er ferge.

– Det skaper logistikkutfordringer knyttet til nattestengte ferger og tollstasjoner, forteller Alteren.

Hun påpeker også at vinteren skaper problemer for næringen i tillegg til dårlig standard på fylkesveinettet. Det er en utfordring at vinterproblematikk på veiene, sammenfaller med en viktig sesong for tradisjonelle fiskerier.

Viktig infrastruktur

Transportutvikling har nylig ferdigstilt et analyseoppdrag for Statens vegvesen (SVV) region Nord. SVV ønsket en vurdering av eventuelle virkninger for godstransport på strekningen E6 Fauske – Narvik/Lødingen, bl.a. som følge av planlagte veiinvesteringer.

Transportutvikling har gjennomført en samlet analyse av antatt godstransportfordeling basert på beslutninger om endringer i transportinfrastrukturen innenfor nåværende NTP-periode (2018-2029), samt vurderinger for perioden etter 2030.

En samlet analyse kan fange opp flere forhold enn enkeltanalyser, blant annet endringer i det overordnede transportmiddelvalget. Foruten bedre framkommelighet for veitransporten er et sentralt spørsmål om tidsreduksjon vil endre fordelingen av godstransport mellom de forskjellige transportalternativer.

– Her dreier det seg om blant annet planer for opprusting av jernbane i Norge og Sverige og prioritering av sjøtransport/nye sjøtransportløsninger, forteller Alteren.

Transportutvikling har i tillegg til egen kunnskap og databaser, i hovedsak basert seg på primær-informasjon fra utvalgte brukere av aktuelle transportløsninger og transportørene.

- Det er disse som i stor grad påvirker transport-valgene, basert på de kriterier de mener er viktige, sier Alteren.

East West Arena

Hun er selvskreven representant fra Transportutvikling på East West Arena. En årlig konferanse som arrangeres på rundgang mellom næringslivsaktørene i Gällivare, Kiruna og Narvik.

- East West Arena åpner for utveksling av virksomheter i store regioner som Finland, Luleå, Kiruna, Gällivare, Narvik, Harstad og Lofoten/Vesterålen, forteller Alteren.

Konferansen er en grenseløs møteplass og kunnskapsarena med rundt 200 deltagere fra næringslivet, og som higer etter ressurser for utvikling og grenseoverskridende samarbeid.

Powered by Labrador CMS