Optimera styrker logistikken

Optimera effektiviserer og styrker servicenivået i logistikken og inngår transportavtale med DSV Road.

Publisert Sist oppdatert

Avtalen har en årlig fraktomsetningsverdi på 45-50 millioner kroner. Den gjelder for tre år med intensjon om forlengelse og erstatter 18 tidligere, lokale avtaler.

Omfattende

Avtalen med DSV Road er kommet i stand etter en omfattende anbudsprosess hvor flere store aktører deltok.

Den omfatter frakt av byggevarer til og fra Optimeras logistikkanlegg, proffsentre og byggevarehus i tre regioner hvor Optimera er representert. Avtalen gjelder ikke kranbilparken.

DSV Road ble valgt etter en samlet vurdering av pris, driftsopplegg og leveringskvalitet.

Fea 18 til en

– Effektivisering og bedre servicenivå står høyt på dagsorden hos oss som i byggebransjen for øvrig. Mens vi tidligere hadde 18 lokale avtalepartnere, får vi nå én partner å forholde oss til. Gjennom dette har vi lagt grunnlaget for besparelser og et enklere driftsopplegg, sier logistikkdirektør Harald Johnsen i Optimera.

Godt synlig

Avtalen vil representere mellom 15 og 20 prosent av Optimeras samlede transportomsetning. Som en del av avtalen vil logistikkselskapet sette inn Optimera-profilerte trailere som vil gjøre merkevaren godt synlig på norske veier. For å ivareta Optimera sitt behov, vil selskapet også inngå avtaler med lokale transportører.