Ivar Vannebo assisterende havnedirektør og Salih Can fra driftsavdelingen bivåner det første arbeidet med de nye utfyllingsarbeidet.

555.000 kubikkmeter stein skal bli til 30 mål havn

Drammen Havn er i gang med å fylle ut bukta der bilskipene frem til nå har losset. 

Publisert
Det er bukta ved Risgarden som de siste årene er brukt til lossing av biler på Holmen i Drammen hvor det etableres mer landareal

De første steinmassene har ankommet Drammen havn. Nå starter utfyllingen av cirka 550.000 kubikkmeter masser i sjøen. Det er bukta ved Risgarden som de siste årene er brukt til lossing av biler på Holmen i Drammen hvor det etableres mer landareal. I første omgang etableres det en molo med sprengstein som skal fungere som en barriere for resten av massene som fylles i sjøen, opplyser Drammen Havn.

– Dette markerer en viktig milepæl for Drammen Havn. Nå tar vi fatt på det videre arbeidet med å øke havnens areal. Utfylling i sjø er et viktig tiltak i å ruste havnen for fremtiden og møte bilbransjens og regionens etterspørsel og behov. Utvidelsene vil gi oss en ekstra kapasitet, sier Arne Fosen, havnedirektør i Drammen Havn.

Havnedirektør Arne Fosen.

Reguleringsplanen som ble vedtatt om havneområdene på Holmen i 2020, åpner for at totalt 120 mål med landareal skal etableres på sikt. Utfyllingen som er innledet nå vil bli på 30 mål, da arealene vil bli bygget i flere trinn.

I dag har Drammen Havn omtrent 450 mål med landarealer på Holmen i Drammen. Holmen er en øy som ligger ved utløpet av Drammenselva og all havnevirksomhet er samlet der. 120 nye mål kommer godt med for å styrke havna som knutepunkt for godshåndtering.

*Turbiditet

Turbiditet er uklarheten til en væske forårsaket av et stort antall individuelle partikler som vanligvis er usynlige for det blotte øye, lik røyk i luft. Målingen av turbiditet er en nøkkeltest av både vannets klarhet og vannkvalitet.

– Flere norske havner opplever et sterkt press på arealene fra omkringliggende byer, men Drammen Havn kan gjennom utfyllinger både utvide og styrke sin posisjon og på den måten bidra til økt verdiskapning lokalt og regionalt, sier Fosen.

Etableringen av de første 30 nye målene vil ta mellom halvannet og to år. Steinen kjøres inn på havna og skyves ut i vannet fra land. Under hele anleggsperioden vil Drammen Havn gjennomføre kontinuerlige målinger av vannkvaliteten og har derfor satt ut turbiditetsmålere*. 

– Dette er et stort prosjekt med behov for tilgang på mye stein og god koordinering slik at vi får en effektiv utfylling. Den videre planen for å etablere landarealer er under arbeid og vi ser på det i sammenheng med annen infrastruktur og behov fra brukerne av havna. Jeg ser frem til veien videre, sier Odd-Erik Zimmer, teknisk sjef i Drammen Havn.

Powered by Labrador CMS