Havnearbeiderne vant i Drammen

Får lov å boikotte Holship.

Publisert Sist oppdatert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) har ønsket å gå til aksjon mot Holship etter at selskapet avviste et krav om å inngå tariffavtale med forbundet.

NTF hevder å ha fortrinnsrett på lasting og lossing i henhold til en tariffavtale som NHO og LO er part i.

Nå har NTF vunnet på alle punkter i Drammen tingrett. Retten slår fast at NTF har lov og rett til å iverksette boikott mot Holship som et kampmiddel for å få opprettet tariffavtale. Holship Norge AS ble pålagt å betale saksomkostningene å rundt 500.000 kroner.

- Dette er en klar og tydelig seier. Igjen har vi fått rettslig dokumentasjon på at boikott er et helt legalt kampmiddel for å kreve opprettelse av tariffavtale. Retten tilbakeviser stort sett samtlige innvendinger Holship Norge AS har anført, uttaler 1. nestleder i NTF, Lars M. Johnsen.

- Utdatert

Holships advokat mente dommen fra Høyesterett fra 90-tallet nå er utdatert og at dagens situasjon krevde en ny vurdering, men det mener ikke retten. Retten tilbakeviser at det skal ha skjedd vesentlige endringer på dette området etter at Høyesterett avsa kjennelse i den såkalte Sola-dommen, som avklarte de rettslige sidene ved bruk av boikott i en tilsvarende sak. 

- Retten kan imidlertid ikke utelukke at en ensidig fokusering av EØS-avtalens grunnprinsipper for fri konkurranse, tilsier at en faktisk monopolisering av arbeid som havnearbeidere vil komme i strid med EØS-avtalen. Men som det fremgår foran ser retten ikke på den fortrinnsretten som rammeavtalen etablerer, som et monopol, skriver dommeren, og legger til:

- Rettens konklusjon er etter dette at det ikke er i strid med vesentlige samfunnsinteresser å iverksette en boikott i den aktuelle saken.

Hos NTF feires seieren.

- Arbeidsgiverne har tapt absolutt alle rettstvister om boikott i havneområdet siden 1997. Det er nå på tide at arbeidsgivere både i Drammen og i Risavika innser nederlaget. Boikott er et lovlig kampmiddel. Vi krever kun en tariffavtale for losse- og lastearbeiderne slik at de kan få regulerte lønns- og arbeidsvilkår og sikkerhet for jobbene sine, uttaler Lars M. Johnsen.

Ankes

Holship har allerede besluttet å anke dommen.

- Drammen tingrett bygger på den gamle rett og har ikke tatt hensyn til EØS-avtalen. Den skal derfor ankes, sier Holships advokat, Nicolay Skarning, som er partner i Kvale advokatfirma, ifølge e24.no.

- Samtidig har ESA varslet gjennomgang av Rammeavtalen for havnene under mistanke om at den hindrer den frie etableringsrett som EØS-avtalen krever. Her må næringsminister Monica Mæland komme snarest på banen for å hjelpe ESA med å avklare situasjonen ved norske havner, fortsetter han.

 

Powered by Labrador CMS