Forsømt sikkerhetsrådgiver

Sikkerhetsrådgiverne skal nå prioriteres. Blant annet skal et nytt forum bidra til både videreutdanning og spisskompetanse til en gruppe som har vært forsømt i lang tid.

Publisert Sist oppdatert

Hele 70 sikkerhetsrådgivere fra hele landet deltok på seminaret til AS Farlig Gods nylig, hvor sikkerhetsrådgiverens hverdag var hovedtema.

Skrikende behov

Det har i lang tid vært et skrikende behov for et faglig fellesskap til utveksling av både erfaringer og tolkning av regelverk. Et forum for sikkerhetsrådgivere er nå etablert, hvor Norsk Organisasjon for Sikkerhetskompetanse (NOORSI) har ansvar for opplæring og videreutdanning. Den landsdekkende organisasjonen har også overtatt ansvaret for fremtidige farlig gods-seminarer etter AS Farlig Gods.

Sikkerhetsrådgiverne har vært en forsømt gruppe gjennom en årrekke. Ifølge EU-direktiver er alle virksomheter lovpålagt å ha en sikkerhetsrådgiver. Det blir ikke overholdt i dag. Et forum med 25-30 medlemmer skal være et kompetansesenter for å styrke posisjonen til sikkerhetsrådgivere fra hele landet gjennom skolering og tilleggsutdanning.

Farlig gods transporteres over 100 millioner kilometer årlig langs norske veier. En stor del av denne transporten foregår utenfor gjeldende regelverk. Brann- og eksplosjonsfarlige væsker og gasser utgjør 80%-90%, mens etsende, giftig og radioaktivt gods utgjør resten.   

Omfattende regelverk

- Det sier seg selv at farepotensialet er stort. Vi har imidlertid strenge straffebestemmelser for avvik fra gjeldende forskrifter, understreker faglig leder og sikkerhetsrådgiver Anne-Mette Lillehagen i AS Farlig Gods.

Hun legger ikke skjul på at et ADR/RID-regelverk på 1200 tettskrevne sider kan virke både uklart og vanskelig.

- Men det er ingen formildende omstendighet, sier Lillehagen og forteller videre:

- Vi har et komplisert regelverk og med myndighetenes og allmennhetens oppmerksomhet rettet mot oss. Regelverket skal sikre at samfunnets behov for transport av farlig gods skjer under forhold som medfører minst mulig risiko for skade på liv, helse, miljø og materielle verdier, sier Lillehagen.

Hun er utdannet kjemiingeniør og har over 20 års erfaring som faglig leder i AS Farlig Gods. Opplæring, rådgivning, kompetanse og klassifisering av farlig gods er sentrale begreper i hennes hverdag.

- I tillegg til kursvirksomhet hjelper vi bedrifter med å videreutvikle kompetansen innen farlig gods. Dette i nært samarbeid med blant andre NFFA (Norsk forening for farlig avfall), sier Lillehagen.

Hun understreker at opplæring skal sikre personell nødvendige ferdigheter og kunnskap om bestemmelser og rutiner.

Stadig flere avlegger eksamen som sikkerhetsrådgiver for transport av farlig gods. Ved inngangen til 2011 hadde ca. 360 personer gyldig sertifikat. 180 eksamener er avlagt etter at Norsk brannvernforening overtok som administrator for sikkerhetsrådgivereksamen i 2009. Minst 125 sikkerhetsrådgivere trenger fornyelse av kompetansebevis de neste to årene.