Stenger Dovrebanen i én uke

Ingen tog vil passere mellom Eidsvoll og Dombås.

Publisert Sist oppdatert

Jernbaneverket skal utføre omfattende flomutbedringer og åpne 1,5 km nye dobbeltspor neste uke.

Derfor stenges Dovrebanen mellom Eidsvoll og Dombås en uke fra 21. oktober. I denne perioden vil persontogene erstattes med busser.

Godstransporten vil bli sendt over Rørosbanen mens utbedringene pågår.

- Dette betyr at vi kjører nesten full produksjon til/fra Trondheim og Bodø/Fauske i perioden. Det blir noen justeringer i lossetidene på grunn av dette, opplyser Cargonet.

Mellom Langset og Kleverud langs sørenden av Mjøsa er Statens vegvesen og Jernbaneverket i gang med bygging av nytt dobbeltspor og ny firefelts E6. Det er nå hektisk anleggsaktivitet på hele denne to mil lange strekningen, hvor ny vei står ferdig mot slutten av 2014 og nytt dobbeltspor høsten 2015.

Mens banen er stengt kommende uke skal det ene framtidige dobbeltsporet kobles inn og tas i bruk over en strekning på ca. halvannen kilometer nordover fra Langset. Dette må gjøres nå fordi dagens spor på denne strekningen ligger i framtidig trasé for ny E6.