Jørn Askvik styrer nå Shortsea Promotion Center.

Har en kraftig agenda for nærskipsfarten

Jørn M. Askvik har snart vært ni måneder i jobben om daglig leder for Shortsea Promotion Center Norway, SPC-N, kontoret som promoterere nærskipsfart. Og i løpet av den tiden, har han fått mange ideer om hva agendaen bør være, for å sikre at mest mulig gods går sjøveien til og fra Norge.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Askvik har ledererfaring logistikk og luftfart innenfor kommersielle og finansielle roller – blant annet fra tidligere Nor-Cargo Thermo (nå Bring Frigoscandia), Avinor og gründerselskapet BB Computerteknikk. På begynnelsen av året tok han på seg en kjempeoppgave, som krever samarbeid med mange aktører på mange fronter.

Oppfordret av havnesjef

- Jeg har også erfaring fra å drive endringsledelse relatert til kundeorientering og innovasjon, forteller han til Moderne Transport. Han fortsetter:

- En tidligere kollega fra Avinor, som nå jobber som havnesjef i Moss - Øystein Høsteland Sundby - fortalte meg om jobben over en middag. Han tipset Maritimt Forum. Prosessen var basert på nettverk og tips fra bransjen. Det som gjorde meg interessert, var utfordringen å være med å stimulere til økt bruk av sjøtransport. Basert på det jeg visste om maritim sektor fra tidligere erfaringer, og det jeg ble fortalt i prosessen: Kombinasjonen av å utvikle et marked kombinert med samfunnsperspektivet som blant annet inkluderer hvordan skiftet som er ønsket kan stimuleres, forteller Askvik.

Jobber videre

- Når en ny leder tiltrer, endres ofte ting. Hva er det du har satt i gang etter at daglig leder Hans Kristian Haram forlot skuta?

- Å ha fokus på vareeier-dialog, styrke samarbeidet med Europa – vareeiere, rederier, havner og de andre Shortsea Promotion-kontorene, samt å modernisere systemsiden, svarer Askvik.

Skal etablere aktiv vareeier-dialog

- Er det noen spennende prosjekter på gang?

- Vi lanserer nye websider, har satt i gang et samarbeidsprosjekt med SPC-Sverige og Tyskland. Jeg ønsker også en mer aktiv rolle inn mot European Shortsea Network (ESN). Målet er å etablere konstruktive vareeier-dialoger relatert til konkrete muligheter og økende inngående kontakt fra havner og rederier i Europa. Ser også på å skape en arena for vareeier-dialog i mer spisse forum - mer konkrete tiltak og handlinger, forklarer Jørn M. Askivik.

Oppdaterte ruter

- Shortsea Schedules var en populær tjeneste. Fortsetter denne?

- Shortsea Schedules er en populær tjeneste. Denne fortsetter og vil inkludere flere partnere i tiden som kommer, svarer han.

- Hva mener du personlig må til for å få vareeiere til å innse at sjøtransport både er kostnadseffektivt, enkelt og miljøvennlig?

Må ha fokus på dør-til-dør

- Kundeorientering av budskapet. Mye av det som kommuniseres blir teknisk. For å oppnå større overflytting av vareeiere, må vi konvertere de som ikke benytter tjenesten idag og har ryggmargsreflekser tilknyttet shortsea, som må konverteres. Budskapet må kundeorienteres, forenkles og svare ut behovene som kunden har. Bedre synliggjøring av tilbudet, lettere tilgjengelig informasjon. Shortsea Schedules er bra verktøy i så måte. Vi må fokusere på dør-dør løsninger, som er det reelle kundebehovet, svarer Askvik - og han fortsetter:

- Snakk ikke ned lastebilen

- Vi må også få bedre innsikt i hva som forventes fra de kundene som idag benytter landeveien. I tillegg må fokus være å snakke opp eget produkt -- og bruke mindre tid på å snakke ned lastebilen. Lastebilen er et viktig ledd i en intermodal kjede, og fokuset må være å gjøre sjøveien til en større del av denne intermodal kjeden. For å sitere Per Anders Brattgjerd i Nor-Lines:  «Bruke sjø når vi kan -- og bil når vi må», forklarer Askvik om sin oppgave.

- Politikerne vil ofte, men får det ikke helt til. Bør et skifte fra vei til sjø være rederienes ansvar?

Løses i fellesskap

- Det er et felles ansvar – for både vareeiere, redere og myndigheter. Vi vet jo at sjøtransporten er den mest miljøvennlige transportformen, og styrking av sjøtransportens konkurranseevne vil være et viktig bidrag til å løse våre fremtidige logistikk- og klimautfordringer. Veitransporten har jevnt og trutt tatt markedsandeler fra bane og sjø. Denne utviklingen må snus. Myndighetene har et ansvar for å legge til rette for gode rammevilkår for sjøtransporten. Det handler dels om avgifts- og gebyrregimet, som trenger en gjennomgang. Det handler også om legge til rette for flåtefornyelse; nye myndighetstiltak vil gi oss en mer moderne nærskipsfartsflåte, og en mer miljøvennlig flåte. I tillegg håper jeg at tilskuddsordningen for godsoverføring videreføres utover 2019. Dersom forholdene legges til rette fra myndighetshold vil markedet følge etter, og bidra til mer godstransport langs kysten, er Jørn M. Askivik sitt råd til de styrende politikerne.

Ros til havnene

- Hvor engasjerte er havnene som støtter Shortsea Promotion?

 - Jeg er imponert over alt det gode arbeidet og engasjementet, som finnes i havne-Norge. Jeg opplever havnene som veldig engasjerte, villig til å dele informasjon og åpne for å tenke nytt i arbeidet med å flytte gods fra vei til sjø, roser SPC-Ns nye daglige leder. 

Håper på godsoverførings-midler

- Hvilke samarbeidspartnere må eventuelt rederiene ha for å få dette til?

- Rederiene må ha drahjelp fra havner som tenker nye konsept, som forstår vareeier behov og kan dermed kan ta koordineringsrollen. I tillegg trengs det drahjelp fra myndighetene for å starthjelp.

- Det går noen rykter i media om at statsministeren har vært i Tromsø og lovet drahjelp til å få igang en sjøveis rute mellom Bodø-Tromsø a la M/S «Tege», som ble nedlagt i oktober 2013. Hvilke råd vil du gi henne - om hun spurte?

- Jeg vil først og fremst gi skryt til statsministeren, som sier at regjeringen lover midler for å få godstransporten over på båt mellom Tromsø og Bodø. Det er klart at dette vil få ned trafikken av lastebiler på veiene i Nord-Norge, og det er bra for miljøet, for sikkerheten og for næringsutviklingen i nord. Mitt råd er at tilskuddsordningen for godsoverføring – som ble stoppet i revidert i mai - videreføres i statsbudsjettet for 2020, svarer Jørn M. Askvik.

Etter at intervjuet med Asvik ble gjort, er det kommet informasjon om at penger til godsoverføring igjen er på budsjettet for 2020. 

- Må være relevante

- Hvilke utfordringer står Shortsea Promotion Center ovenfor?

- Utfordringen er å sikre at vi er relevant i arbeidet med å gjøre sjøtransport til en større del av verdikjeden. Verden er i endring, det som var riktig igår, er ikke nødvendigvis riktig virkemiddel idag, svarer han.

Samarbeid over grensen

Som nevnt har Shortsea Promotion Centre Norges nye daglige leder gått inn for et nærmere samarbeid med det svenske SPC-kontoret. Askvik forklarer:

- Samarbeidet med SPC-Sverige var noe av det første daglig leder ved det svenske Shortsea Promotion-kontoret, Lars Green, og jeg tok tak i, etter jeg startet i rollen. Vi har flere sammenfallende interesser og bransjeaktører, som rederier og vareeiere.. Vi har allerede samarbeidet om analysearbeid knytte til vareflyt, og vi jobber videre med å se på felles arrangement og videreutvikling av Shortsea schedules.

Sammenfallende interesser

I Europa er det nå tretten aktive Shortsea Promotion Center. 

- Hvordan er samarbeidet med de andre Shortsea Promotion-kontorene i Europa?

- Nå for tiden er det mer sammenfallende interesser og utfordringer med SPC-kontorene i Nord-Europa. I møte med mine kolleger i European Shortsea Network (ESN) før sommeren, møtte jeg for første gang hele ESN-gruppen. En gruppe mennesker med åpen holdning til samarbeid og kompetansedeling. Dette skal love godt for samarbeidet i tiden som kommer, påpeker Askivik.

Nye websider

Shortsea Promotion Centre Norge er i ferd med å gi de tidligere websidene på shortseshipping.no en kraftig overhaling. 

- De nye sidene utvikles med en fokus på mobile-first, Ideen er å lage en plattform som sikrer best mulig spredning av budskapet -- og at budskapet når ut til flest mulig av de riktige beslutningstakerene, avslutter Jørn M. Askvik.

* * *

Moderne Transport gjør oppmerksom på at Tove Irén Becker som har intervjuet Jørn M. Askvik og deretter skrevet artikkelen, var inntil januar 2018 hyret inn som journalist av Shortse Promotion Centre Norge. Hun har ingen oppgaver relatert til SPC-N kontoret i dag.

Powered by Labrador CMS