Ormlia døgnhvileplass ved E6 i Eidsvoll tilbyr 47 oppstillingsplasser for vogntog. (Foto: Rognerud Eiendom AS)

Lar Ormlia leve

Døgnhvileplassen får bli i alle fall i to år til. 

Publisert

Statens vegvesen forlenger avtalen om Ormlia døgnhvileplass ved E6 i Eidsvoll med to år. 

Rognerud Eiendom AS har drevet døgnhvileplassen i ti år på leiekontrakt med Statens vegvesen. Kontrakten skulle gå ut i juni i år, men Vegvesenet ønsker å forlenge den med to år. Ny avtaleperiode blir fra 1. juni 2024 til 31. mai 2026.

– Vi er godt fornøyde med samarbeidet med Rognerud Eiendom AS, og siden det ikke finnes andre døgnhvileplasser i dette området, er vi glade for å ha blitt enig med Rognerud om en forlengelse av kontrakten, sier prosjektleder Siv Kilskar i Statens vegvesen.

Forlengelsen av avtalen innebærer at dagens tilbud blir uforandret i to år til. Statens vegvesen vil bruke denne perioden til å utrede hvordan det også i fremtiden skal være et tilbud om døgnhvile i området.

Kjøre- og hviletidsbestemmelsene pålegger sjåførene som kjører tunge biler å ta pauser og hvile tilstrekkelig lenge til å få en normal søvnperiode.

– Uthvilte sjåfører er viktig for trafikksikkerheten, sier prosjektleder Siv Kilskar, – og for å få utviklet og opprettholdt et godt tilbud til tungbilsjåførene, er vi avhengige av samarbeid med private aktører for å tilby døgnhvileplasser, sier hun.

Ormlia døgnhvileplass er et godt eksempel på det. Plassen har 47 oppstillingsplasser for tunge kjøretøy og servicebygg med toalett og dusj.

Powered by Labrador CMS