Vil ha 80 døghvilplasser i 2023

Transportkomiteen kom lastebilnæringen i møte.

Publisert Sist oppdatert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I regjeringens forslag til Nasjonal transportplan for perioden 2014-2023 ble det foreslått å etablere 35 nye døgnhvilplasser i tiårsperioden. Norges Lastebileier-Forbund ga i sitt høringssvar tidligere i våres klart uttrykk for at dette var et alt for lavt ambisjonsnivå. Dette har Stortingets transport- og kommunikasjonskomité tatt til etterretning. Da denne la frem sitt reviderte forslag i går, en innstilling som skal behandles av Stortinget neste uke, hadde de foreslått å øke tallet fra totalt 50 døgnhvilplasser i Norge til 80.

 – Fordi behovet er så stort, og standarden på eksisterende døgnhvileplasser er så ujevn og lite tilfredsstillende, hadde NLF dette som hovedfokus da vi kommenterte Nasjonal transportplan for 2013–2023. Det viser seg at våre kommentarer har nådd frem. Det er svært gledelig at Transport- og kommunikasjonskomiteen skriver at det bør være 80 døgnhvileplasser på plass i løpet av 10-årsperioden til NTP. Når komiteen skriver "bør" forutsetter vi at regjeringen leser det som "skal" og sørger for at dette kommer på plass, sier Geir A. Mo, adm. direktør i NLF.

Dette skriver Transport- og kommunikasjonskomiteen i sin innstilling:
"Komiteen peker på at det er behov for ca. 80 døgnhvileplasser. Det finnes 15 plasser i dag, men disse må oppgraderes. Planforslaget omfatter 35 nye plasser i løpet av 10 år. Komiteen peker på at totalbehovet på 80 plasser med moderne bekvemmeligheter bør være på plass i løpet av 10-årsperioden."

– At komiteen i tillegg påpeker at de eksisterende 15 plassene må oppgraderes, gjør saken enda bedre. NLF har hele tiden vært av den oppfatning at de såkalte godkjente plassene som Statens vegvesen henviser til i dag, ikke holder en tilfredsstillende standard, avslutter Geir A. Mo.

Powered by Labrador CMS