Uthvilte sjåfører er viktig for trafikksikkerheten. Statens vegvesen ønsker å inngå avtaler med private bedrifter for å utvikle et godt tilbud til tungbilsjåfører som skal gjennomføre pålagt pause, døgnhvil og ukehvil.

Ingen vil drive døgnhvile-plasser

- Er det virkelig ingen som ser dette som en interessant inntektskilde, spør koordinator for driftskontrakter i Statens vegvesen, Siv Kilskar.

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Statens vegvesen ønsker å inngå leieavtaler med private tilbydere langs E6 på strekningen Moss-Oslo, men så langt har ingen hentet ut konkurransegrunnlaget som etaten la ut for én måned siden. Det er behov for både små og store døgnhvileplasser for tungbilsjåfører mellom Moss og Oslo.

Statens vegvesen ønsker å inngå leieavtaler med private tilbydere langs E6 fra Moss til Oslo, som kan etablere, drifte og vedlikeholde døgnhvileplasser. De Vegvesenet inngår avtale med, får betalt en årlig leie som skal dekke etablering av døgnhvileplassen samt drift og vedlikehold i inntil seks år framover.

- Er det virkelig ingen som ser dette som en interessant inntektskilde, eller har vi ikke nådd ut til aktuelle tilbydere, spør koordinator for driftskontrakter i Statens vegvesen, Siv Kilskar.

Hun håper det siste, og at Statens vegvesen ved å gå ut i media får gjort konkurransen kjent for dem som kan være interessert i å gi et tilbud til tungbilsjåførene.

Kilskar mener dette kan være interessant for dem som driver for eksempel bensinstasjoner, serveringssteder eller overnattingssteder, eller dem som har ledige lokaler eller disponerer grunn langs eller ved strekningen.

- Vi henvender oss til private aktører som driver eller ønsker å opprette en virksomhet som de av egeninteresse vil holde i god stand slik at den blir attraktiv for sjåførene, sier hun.

Betaler leie i inntil seks år

På E6 mellom Moss og Oslo går det 3200 tungbiler per døgn, og det er behov for ca. 180-220 oppstillingsplasser på strekningen. I Statens vegvesens konkurransegrunnlag er minstekravet til antall oppstillingsplasser for hver døgnhvileplass 20.

Døgnhvileplassen skal være lokalisert i nærheten av E6. Kjøreavstanden fra E6 til innkjøringen til selve døgnhvileplassen skal være på maksimalt to kilometer. Døgnhvileplassen skal inneholde et servicebygg med sanitæranlegg.

De Statens vegvesen inngår avtale med, får altså betalt en årlig leie som skal dekke etablering av døgnhvileplassen samt drift og vedlikehold i tre år framover. Vegvesenet har opsjon på å forlenge avtalen med 1+1+1 år, slik at mulig leieperiode kan bli totalt seks år.

Døgnhvileplassene skal være klare til åpning senest 1. juni 2023.

«Villparkering» uten etablerte plasser

- Uten etablerte døgnhvileplasser, må tungbilsjåførene selv finne seg steder for å få gjennomført lovpålagt hvile. Det er ufordelaktig både for dem og omgivelsene, sier Siv Kilskar, som nå håper at flere får øynene opp for konkurransen og sender Vegvesenet tilbud.

Frist for å levere foreløpig tilbud er 1. september 2022. Konkurransen er kunngjort i DOFFIN, den nasjonale kunngjøringsbasen for offentlige anskaffelser.

Powered by Labrador CMS