KLAR, FERDIG...: Bilene står klare og nå setter Rema Distribusjon i gang med levering av varer med elektriske lastebiler også i Nord-Norge.

Rema Distribusjon satser på strøm også i Nord-Norge

Rema Distribusjon AS begynner nå distribusjon med de første el-lastebilene i nord, og bygger samtidig ut et bedre ladenettverk sammen med Uno-X.

Publisert

De første el-lastebilene er nå i sving ved Rema Distribusjon sin distribunal i Narvik. Dette er et viktig ledd i Rema Distribusjons målsetting om å bli klimanøytral og fornybar innen 2030.

Slutt i 2030

BYGGER LADEINFRASTRUKTUR: Uno-X kommer til å bygge ut mye ladeinfrastruktur for tunge kjøretøy i Nord-Norge og andre steder i landet.

Ifølge Miljødirektoratet er nullutslipp fra tungtransporten et av de viktigste klimatiltakene i norsk ikke-kvotepliktig sektor. Rema Distribusjon og Uno-X ønsker å bidra, både ved å kutte egne utslipp og ved å gjøre overgangen til elektrisk tungtransport enklere for andre, står det i pressemeldingen.

85 prosent av Rema Distribusjon sitt CO₂-fotavtrykk kommer fra veitransport, og ambisjonen er at egeneide kjøretøy skal gå på el- eller biogass i løpet av 2026, mens i 2030 skal all transport skal være mer klimavennlig.

Nytt solcelleanlegg

I november 2022 sto Remas nye distribunal i Narvik klar. Her er tilrettelegging for elektrifisering av tungtransporten en viktig del. Solcelleanlegg, samt et effektivt energikonsept, sikrer tilstrekkelig energi for å møte overgang til grønnere varetransport.

Dagligvarer ankommer Narvik med tog, og fraktes derfra med elektrisk trekkvogn til distribunalen i Bjerkvik. I første omgang kommer Rema 1000-butikkene i Ofoten og indre Troms til å få distribuert varer med elektrisk trekkvogn fra distribunalen, samt at bilen kan benyttes for returfrakt av sjømat og andre varer som skal transporteres med tog fra Narvik.

Åpen for alle transportører

Uno-X Mobility skal bli en ledende aktør på å bygge infrastruktur til underveislading for tunge kjøretøy. Selskapets første ladestasjon for tungtransport i nord er plassert ved søsterselskapet Rema Distribusjon i Bjerkvik. Dette er en sentral plassering for flere aktører i nord, og laderen vil være åpen for alle transportører for å gjøre det enklere å bytte til elektriske lastebiler.

– Laderen fra Uno-X Mobility blir tilgjengelig for både transportører som kjører for Rema Distribusjon og eksterne for å få fart på det grønne skiftet. Vi som en stor aktør må ta vårt samfunnsansvar, formidler Henric Dahlstrøm, daglig leder ved Rema Distribusjon sin distribunal i Narvik i pressemeldingen.

Powered by Labrador CMS