CEO i Reitan Retail, Ole Robert Reitan, fikk æren av å sette i den første ladekontakten i bilen til Andre Skutereud fredag. Den elektriske Volvo-en brukes i hovedsak til distribusjon i gamle Akershus og Østfold, og er én av to Rema 1000 foreløpig har i drift.

Begynnelsen på et nasjonalt ladenettverk

VINTERBRO: Innen 2026 skal alle Rema 1000s egne kjøretøy være nullutslipp. Et skritt på veien er samarbeid med Uno-X Mobility om lynlading. Uno-X satser også på å bygge offentlig tilgjengelig infrastruktur for underveislading.

Publisert Sist oppdatert

Fredag åpnet den første laderen i Uno-X Mobility nye nettverk for underveislading av tunge kjøretøy. Det skjedde på Vinterbro ved Rema 1000s distribunal. I tillegg har Uno-X installert to hurtigladere ved portene på distribunalen. Laderne har en ladekapasitet på 400 kW

Rema 1000 har som uttalt mål at alle egne lastebiler skal være utslippsfrie innen 2026 og at underleverandørenes kjøretøy skal være det samme innen 2030. Dersom det skal lykkes, trengs infrastruktur både i form av fyllestasjoner for biogass, og lading for tunge kjøretøy.

– Vi har en ambisjon om at Uno-X raskt skal være landekkende og ledende innen lading til tungtransport, sier Ole Robert Reitan, CEO i Reitan Retail, som er morselskap for både Uno-X Mobility og Rema 1000, til MT.

Ladestolpen med to uttak som Uno-X åpnet fredag, blir tilgjengelig for alle som inngår en avtale med Uno-X.

– Alle kan «tæppe» og bruke denne. Det er bare å ta kontakt med Uno-X og få en avtale. Så får vi bruke den tiden det tar å få et nasjonalt nettverk. Det handler ikke om hardware. Det vi trenger er strøm i bakken der vi setter det opp, sier Reitan.

Klimatiltak er god business

BARE Å «TÆPPE»: Hvem som helst kan bli kunde hos Uno-X og benytte seg av tungbilladeren som står ved Remas anlegg på Vinterbro.

Han forteller at investeringer i det grønne skiftet, ikke bare styres av den økonomiske gevinsten, men at de grønne investeringene har vist seg å bli grønne også nederst på excel-arket.

– Jeg har lært meg at det lønner seg å gjøre ting ordentlig, og å følge hjerte like ofte som excel. Dette har vi bestemt oss for å gjøre 100 prosent. Så da gjør vi det. Så er jeg sikker på at det også økonomisk kommer til å fungere godt. Alle de klimatiltak vi har gjort de siste 15 årene, har vist seg å være god butikk, sier Reitan.

Reitan sier Uno-X i tiden fremover kommer til å etablere en rekke lynladestasjoner for underveislading for tungtransport, rundt om i Norge og Danmark. Han sier omfanget av satsingen avhenger av markedsutvikling, effektive godkjenningsprosesser fra lokale myndigheter, samt rask tildeling av både nettkapasitet og strøm.

Per i dag har Rema 1000 to elektriske lastebiler med baser på Vinterbro. Mange flere er i bestilling og vil komme i løpet av det halve året, i tillegg til at over 20 biogassbiler er i bestilling i tillegg til de som allerede kjører for Rema. Også i Narvik vil det i løpet av vinteren bli satt i drift en elektrisk lastebil.

Remas distribunal på Vinterbro forsyner halvparten av landets Rema 1000-butikker med varer. Det er nå plassert ut til hurtigladere ved portene til distribunalen, i tillegg til en lynlader med to uttak rett utenfor (helt øverst til venstre i bildet), som er offentlig tilgjengelig. Ytterligere én offentlig lynlader skal installeres innen kort tid.

– Krevende overgang

Overgangen til helt utslippsfri egen bilpark innen 2026 og tilsvarende krav til underleverandørene innen 2030, er med andre ord godt i gang.

– En slik overgang er særlig krevende for de små transportselskapene som kjører for oss fordi det ikke eksisterer et godt nok ladenettverk for elektrisk tungtransport i Norge. Derfor har vi valgt å tilgjengeliggjøre en av lynladerne våre på Vinterbro for eksterne transportfirma, uavhengig av om de kjører for oss eller ikke. Slik tenker vi også å gjøre det ved de andre distribunalene våre, sier transportdirektør i Rema Distribusjon, Rune Herje.

Tett samarbeid med ladekundene

TIPP TOPP TOMMEL OPP: Selv CEO-en klarte å sette i gang ladingen, konkluderer sjåfør Andre Skuterud.

Uno-X Mobility vil stå for utbyggingen av ladenettverket, både tilknyttet REMA 1000s transportnettverk og ved offentlig tilgjengelige ladelokasjoner for tungtransport rundt om i landet. Administrerende direktør i Uno-X Mobility, Vegar Kulset sier selskapet fra før har en offensiv satsing på etablering av lynladere for personbiler i Norge og Danmark, og at satsingen på underveislading for tungtransport er et naturlig videre steg for mobilitetsaktøren. Selskapet har allerede åpnet to lynladere for tungtransport i Danmark.

– Vi har fått gode erfaringer fra samarbeidet med Rema 1000 på Vinterbro. Det er viktig for oss å etablere løsninger for lynlading av tunge kjøretøy på en måte som passer godt inn i kundenes transportmønster. Derfor vil vi også fremover samarbeide tett med kundene i utviklingen av ny infrastruktur, for å gjøre det lettere å elektrifisere transporten, sier Jens Haugland, daglig leder i Uno-X Mobility Norge.

Vi er glade for en tydelig retning fra den norske regjeringen gjennom en nasjonal ladestrategi. Dette gir næringslivet ønsket forutsigbarhet.

– Markedsutviklingen på lynlading av tungtransport påvirkes i stor grad av politiske rammebetingelser, og vår satsing er naturligvis forutsatt en fortsatt tydelig retning fra myndighetene, samt raskere og enklere tilgang på strøm til lynlading, avslutter Haugland.

Powered by Labrador CMS