Heftige miljøtiltak

Ifølge TØI trengs radikale tiltak mot tungtransporten for å redusere luftforurensningen.

Publisert Sist oppdatert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I en fersk rapport foreslår Transportøkonomisk institutt (TØI) å tidoble bompengene for dieselbiler i Oslo. 

Kommunikasjonsleder Harald Aas i TØI forteller til Mtlogistikk at en også har beregnet effekten av redusert tungtransport. 

– Dette kan dreie seg om en reduksjon på 15 prosent i forhold til dagens NO2-nivå. Totalt vil tiltak mot både dieselbiler og tungtransport representere 20-35 prosent, forteller Aas. 

Ifølge TØI vil en tidobling av bompengene på dager med høy luftforurensning redusere NO2-nivåene i Oslo med rundt 7 prosent. 

En slik løsning vil være bedre enn å forby bruk av personbiler med dieselmotor på dager med høy luftforurensning i hovedstaden, konkluderer TØI. 

Årsaken er at et slikt forbud vil være langt dyrere for bilistene. 

I oktober fant EFTA-domstolen Norge skyldig i brudd på reglene for luftkvalitet, fordi EUs grenseverdier for NO2 flere ganger har blitt overskredet. 

Ifølge beregninger fra Norsk institutt for luftforskning må NO2-utslippene i hovedstaden ned med mellom 30 og 35 prosent dersom man skal være sikker på ikke å overskride grenseverdiene. 

- For å oppnå store reduksjoner trengs det også tiltak rettet mot tungtransport, sier Harald Aas som forteller at det nå er Samferdselsdepartementet som tar seg av den videre behandlingen av rapporten.

 


Powered by Labrador CMS