Kritisk for næringslivets transporter

Godstransporten med tog mellom Trondheim og Oslo har vært rammet av store forsinkelser den senere tiden.

Publisert Sist oppdatert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Årsaken er full stans på Dovrebanen og redusert kapasitet på Rørosbanen. Mangel på moderne infrastruktur er meget kritisk for jernbanegods.

Fortviler

Avd. direktør trafikk og distribusjon Jon Austrheim i DB Schenker Norge er fortvilet over alle ekstraordinære hendelser den siste tiden.

- Ja, man kan få trøbbel med nattesøvnen av mindre, sier Austrheim.

 

Grubles og tenkes

– I det operative trafikkmiljøet må det grubles og tenkes for å finne alternative transportløsninger. Infrastrukturen setter oss stadig på prøve for å imøtekomme kundenes og næringslivets krav til leveringspunktlighet, forteller en engasjert Austrheim til Mtlogistikk.

– Det knaker i infrastrukturen, noe vi også merker på vårt eget NRE-tog (DB Schenker North Rail Express), sier Austrheim.

På bil i Kiruna

I ukene 28 og 29 må alt gods til og fra Nord-Norge omlastes på bil i Kiruna. Ofotbanen stenges i forbindelse med bygging av ny bru til Fagernesterminalen i Narvik.

– Sammen med CargoNet, Green Cargo og terminalselskapet Kiruna Cargo har vi måttet ta omorganiseringen av terminaltjenestene. Dette blir merkostnader i størrelsen 5-10 millioner kroner som vi må belaste nord-norsk næringsliv dersom ikke utbygger, Jernbaneverket vil dekke disse merkostnadene, forteller Austrheim.

Dovrebanen stengt

Dovrebanen har allerede vært stengt i flere uker og vil åpne tidligst 17. juni. Trafikken blir nå organisert med begrenset kapasitet over Rørosbanen i tillegg til omfattende biltransport.

– Dovrebanen kan utradere seg selv som godsjernbane dersom linjen ikke blir mer pålitelig som transportvei. Hvor er planene til en samordning av trafikkplan mellom Røros og Dovrebanen? spør Austrheim og fortsetter:

Presses

- Både vi og kundene presses til å overføre godset på bil. Tidligere var driftsproblemer på banenettet et sesongproblem vinterstid. Nå kan det virke som at vi har utfordringen med driftsavbrudd hele året, poengterer Austrheim.

Næringslivet betaler

Schenkers trafikkdirektør understreker at manglende infrastruktur vil kunne ramme norsk næringsliv.

– Det er jo næringslivet som må betale prisen når varene blir forsinket, blir ødelagt eller går ut på dato. Jernbaneverket er gode på å rykke ut når skaden har skjedd. Vi etterlyser prioritering av godsfremføring. Dette i kontrast til persontogtrafikken hvor beredskapsplaner settes i verk umiddelbart. Vi som brukere burde trekkes inn i beredskapsarbeidet for å finne nye konstruktive løsninger, sier Austrheim.

Han viser til at næringslivet er basert på en pålitelig transport og logistikksystem.

Mangler fornyelse

- Distrikts og bufferlager rundt om i landet er lagt ned og vareforsyningene er mer eller mindre basert på direktelevering fra produsent til forbruker. Manglende fornyelse av infrastruktur og dobbeltspor gjør transport ekstra vanskelig, og når da infrastruktur svikter blir utfordringene ekstra store. Men det positive opp i det hele er at vi også får vise hvor dyktige vi er når vei-banebrudd er en realitet. Da må vi sette sammen kriseteam som jobber dag og natt for å få frem godset på raskest mulig måte. De dyktige trafikkfolkene slutter ikke å imponere meg, sier Austrheim.

Etterlysning

Han etterlyser politikere og byråkrati som vil og kan tale godstrafikkens sak, da den er avgjørende for konkurranseevnen til norsk næringsliv. - Vi har betydelige godsmengder som kan overføres til bane, men då må vi få kapasitet og tilby en fremføringskvalitet.

Nytt tog

Austrheim forteller at Schenker etablerte eget tog mellom  Oslo og Narvik for snart tre år siden.

- Vi har lykkes med det og toget går fullastet hver dag. Når infrastruktur og ekstremvær ikke hindrer oss er dette Europas raskeste godstog med en snittfart på 75 km i timen på en 1960 kilometer lang strekning. Nå har vi søkt om en ekstra daglig avgang til litt andre rutetider på strekningen. Dette for å gi kundene et bedre tilbud med flere alternativ i 2014, sier Austrheim.

Powered by Labrador CMS