- Dovrebanen må rustes opp

Avsporinger, flom og ras har gått hardt ut over nytteeffekten av Dovrebanen det siste året.

Publisert Sist oppdatert

– Dovrebanen er etter vår oppfatning altfor ustabil. Vi er avhengige av en bane som er åpen 24 timer i døgnet, hele året. Kvaliteten på jernbanesporene mellom Oslo og Trondheim er altfor dårlig, sier Einar Spurkeland, kommunikasjonssjef i Schenker AS til NRK Hedmark og Oppland.

Jernbanens hovedrute mellom Oslo og Trondheim har vært utsatt for en lang rekke hendelser og problemer det siste året, og har vært stengt i lange perioder.

Schenker har sett seg nødt til å ha biler i beredskap, i tilfelle jernbanen skulle svikte.

– Vi ønsker i utgangspunktet å bruke tog, men når toget ikke går, må vi bruke lastebiler, sier Spurkeland.

Jernbaneverket lover at Dovrebanen er en strekning det vil jobbes med fremover.

– Vi skal sette i gang en godsanalyse, for å se hvordan man best mulig kan legge til rette for godstransporten, sier kommunikasjonssjef i Jernbaneverket Øst, Trude Isaksen.