Selvkjørende lastebiler på offentlig vei

Myndighetene i Baden-Würtemberg i Tyskland har gitt Daimler ved datterselskapet Mercedes-Benz spesialtillatelse til å teste selvkjørende lastebiler på motorveiene i delstaten.

Publisert Sist oppdatert

Sjåføren kan aktivere Highway Pilot, som Daimler kaller systemet, så snart hun eller han kommer ut på en av motorveiene i delstaten. Dette gir nå selskapet anledning til å prøve ut systemet under helt realistiske forhold, ikke bare på testbaner.

Som vi tidligere har beskrevet, bygger Highway Pilot på at sensorer, radarer, kameraer og ikke minst et eget elektronisk kartverk registrerer alle nødvendige forhold på veien for at bilen skal kunne kjøre selv, eller også autonomt som det kalles. Hvis noen av disse elementene skulle falle ut, får sjåføren et varselsignal og tar over kjøringen rent manuelt. Man kan også når som helst gripe inn og overstyre når bilen er i selvkjørende modus.

I Nevada i USA har to selvkjørende lastebiler fra Daimlers datterselskap Freightliner vært i drift på offentlige veier i noen måneder.

Selvkjørende, ikke førerløse

Det hersker en viss begrepsforvirring rundt selvkjørende biler. Noen, kanskje spesielt skeptikere og deler av pressen, kaller slike kjøretøy førerløse. Det er ikke riktig. Både EU og enkeltstående land jobber nå med et lovverk for å kunne tillate selvkjørende biler. De er ikke førerløse, for sjåføren må bestandig følge med bilen for å kontrollere at alt går riktig for seg og for å ta over kjøringen i de tilfeller hvor kjøretøyet ikke makter oppgaven alene. Dessuten er selvkjørende modus først og fremst beregnet for motorveier og de beste landeveiene, ikke mindre veier og fremfor alt ikke i tettbygde strøk.

Powered by Labrador CMS