Dachser har sluttet seg til den tyske hydrogen- og brenselcelleforeningen, DWV.
Dachser har sluttet seg til den tyske hydrogen- og brenselcelleforeningen, DWV.

Dachser i miljøklynge

1. januar sluttet Dachser seg til den tyske hydrogen- og brenselcelleforeningen, DWV.

Publisert

Dette er en lobbygruppe som har jobbet for rask innføring av hydrogen som energikilde, og fremmet brenselcelleteknologi siden 1996. Dachser vil også delta i DWVs HyLogistics-klyngen.

Miljø-samarbeid

Kjøretøyprodusenter, produsenter av fornybar energi og logistikkselskaper gikk nylig sammen for å etablere denne nye arbeidsgruppen. Målet er å gi politisk støtte til utarbeidelse og innføring av brenselcellelastebiler i markedet for å redusere klimagassutslippene innen godstransporten – og å representere disse interessene overfor tyske og europeiske beslutningstakere og departementer.

- Godstransport på vei står for rundt fem prosent av alle klimagasser i EU. Hydrogenbrenselcelleteknologi gir best sjanse for å nå det langsiktige målet om nullutslippskjøretøy, spesielt innen langdistansetransport med lastebil, sier Stefan Hohm, Chief Development Officer hos Dachser.

Ifølge Hohn er DWV-medlemskapet og samarbeidet mellom transportpartnere og sjåfører viktig for miljø-endringene i transportsektoren.

Løsning for varetransport

Styreleder Werner Diwald i DWV forteller at det som gjør hydrogen og brenselcellelastebiler så attraktive for transport av varer, er den høye systemeffektiviteten som brenselcellene tilbyr, og som langt overstiger forbrenningsmotorene.

- Denne energikilden kan dessuten vise til null lokale utslipp av nitrogenoksid, CO2 og partikler. Vi er glade for å ha Dachser, en ledende logistikkleverandør, om bord som et av våre medlemmer, sier Diwald.