Roboten SORT består av en gripeanordning, et kamera og en høyreist skinne som roboten beveger seg langs. Løsningen bidrar til besparelser i form av redusert arbeidsslitasje, bedre arealutnyttelse og reduserte kostnader.
Roboten SORT består av en gripeanordning, et kamera og en høyreist skinne som roboten beveger seg langs. Løsningen bidrar til besparelser i form av redusert arbeidsslitasje, bedre arealutnyttelse og reduserte kostnader.

Sorterer 500 paller i timen

Currence Robotics har lansert en robot som sorterer 500 paller i timen. Nå har Asko tatt nyvinningen i bruk.

Publisert

Det er daglig leder Torbjørn Krogen i Driw som leder det Ålesund-baserte selskapet. Firmaet deler også lokaler med Driw.

- Vårt team stammer fra logistikkbransjen og har god kjennskap til brukerbehovet, i tillegg har vi gjennom hele utviklingsløpet samarbeidet tett med sentrale aktører i bransjen, forteller daglig leder i Currence Robotics, Torbjørn Krogen.

Høy tempo og presisjon

Ålesunderen har også selv lang fartstid fra logistikkbransjen.

De siste årene har han jobbet med å ferdigstille en robot som gjør det mulig å sortere paller etter type og kvalitet i et høyt tempo, og med en presisjonsgrad som overgår det vi selv trodde var mulig.

- Dette vil komme mange bedrifter til gode, understreker han.

Roboten SORT består av en gripeanordning, et kamera og en høyreist skinne som roboten beveger seg langs.

Ifølge Krogen skal løsningen bidra til besparelser i form av redusert arbeidsslitasje, bedre arealutnyttelse og reduserte kostnader.

Redusert arbeidsbelastning og sykefravær

- Å sortere paller manuelt er tungvint og repetitivt arbeid som mange kvier seg til. Det tar lang tid, og man beslaglegger arbeidskraft som kunne vært benyttet smartere. Med vår robot kan man sortere 300-500 paller i timen, og i tillegg kan maskinen gå hele døgnet, sier utviklingssjef Tommy Skeide.

Lokal bedrift

Currence Robotics ble etablert i 2016 av gründer og nåværende daglig leder Torbjørn Krogen og Olivier Roulet-Dubonnet. Krogen har erfaring fra logistikk virksomheter som Posten og HI Giørtz, mens Roulet-Dubonnet har bakgrunn som seniorforsker hos Sintef.

Bedriften har H.I. Giørtz med på eiersiden og er samlokalisert med programvareselskapet Driw i nær tilknytning til NTNU campus i Ålesund.

Gjennom hele utviklingsløpet har Currence samarbeidet tett med sentrale aktører i bransjen som bekrefter at det finnes et godt nasjonalt og internasjonalt marked for løsningen.

Torbjørn Krogen vet hvor utfordrende palle-sortering kan være etter å ha jobbet en mannsalder i logistikkbransjen.
Torbjørn Krogen vet hvor utfordrende palle-sortering kan være etter å ha jobbet en mannsalder i logistikkbransjen.

En miljøvennlig verdikjede

- Vi ser på dette som en stor “Tomra-automat”. Arbeid med gjenbruksemballasje og paller har til nå vært lite vektlagt i verdikjeden, men med økende krav til bærekraft forventer vi at omfanget vil øke betydelig internasjonalt hvor markedet ser ut til å være mye mindre utviklet enn det vi kjenner fra Norge, sier Krogen som vet hvor utfordrende palle-sortering kan være etter å ha jobbet en mannsalder i bransjen.

Han understreker også at det er dyrt for bedriftene å binde opp lager til paller som ikke kan gjenbrukes.

- Derfor bør disse raskest mulig sorteres til rett formål eller til gjenvinning, sier han.

Lanseres i disse dager

Den nye roboten går etter planen ut i markedet i disse dager med mål om å levere 3-5 løsninger i løpet av året. Og Currence Robotics åpner nå for at aktuelle kunder kan gjøre seg mer kjent med løsningen.

- Vår løsning er velegnet for både store og små logistikklinjer, og kan enkelt utvides etter behov. Derfor er vi interessert i å gjøre oss kjent hos alle som i dag ser utfordringer med håndtering av paller, slik at vi kan skreddersy en løsning som fungerer for den enkelte kunde, sier Krogen, og fortsetter:

- Det er heller ingen grunn til å frykte uoverkommelige investeringsbeløp da vi vil tilby dette i en leiemodell som kan passe for de fleste - Sort As A Service, avslutter han.

Fakta om Currence Robotics

- En teknologibedrift som spesialiserer seg innen robotløsninger for lager og logistikkbransjen

- 20 ansatte, med bakgrunn fra automasjon, IT, logistikk og ingeniørfag

- Etablert i 2016 i Ålesund og Trondheim, eid av gründerne, H.I.Giørtz Sønner AS og de ansatte

- Lanserer i disse dager sin nyutviklede pallesorterings-robot SORT(™)