Ytterst på tuppen av Nordhavn skal det bygges ny containerterminal på et område som er i ferd med å fylles ut. Dagens containerterhavn med tre kraner kan sees litt lenger inn på halvøya.
Ytterst på tuppen av Nordhavn skal det bygges ny containerterminal på et område som er i ferd med å fylles ut. Dagens containerterhavn med tre kraner kan sees litt lenger inn på halvøya.

København får ny containerterminal i 2023

By & Havn og Copenhagen Malmö Port har inngått enighet om grunnprinsippene for en ny containerterminal i Ydre Nordhavn, København.

Publisert Sist oppdatert
Slik ser planen for den nye containerterminalen ut på tegnebrettet.
Slik ser planen for den nye containerterminalen ut på tegnebrettet.

Plasseringen av den nye containerterminalen betyr at varer til hovedstaden i Danmark fortsatt kan leveres nær kundene, noe som sparer miljøet for ekstra utslipp og minimerer overbelastning på det danske veinettet, påpeker Copenhagen Malmö Port, CMP.

Den eksisterende containerterminalen ved Levantkaj i Nordhavn i København er fortsatt i full drift, men vil i løpet av de neste årene flyttes til Ydre Nordhavn med nye, moderne fasiliteter. Og ikke minst er det viktig at den nye terminalen kommer med en mulighet for utvidelse.

Utvidelsen vil skje i takt med at godsvolumene øker og nye logistikkforetak, for eksempel et distribusjonssenter, starter opp, opplyser CMP videre.

Særdeles viktig infrastruktur

I dag håndterer danske havner litt over 75 prosent av de importerte varene til Danmark, og koronapandemien har gjort det klinkende klart hvor viktig det er å opprettholde globale forsyningskjeder og sikre at varer kan fortsette å bli levert over landegrensene.

Derfor er en velfungerende containerterminal nær København viktig infrastruktur og samtidig en viktig og bærekraftig forsyningspulsåre for hovedstadsregionen og resten av Øst-Danmark. Beliggenheten vil bety mindre trengsel på veiene samt et grønnere Danmark.

Alltid vært handelsby

Det er By & Havn som skal bygge den nye containertermnalen. Administrerende direktør i By & Havn, Anne Skovbro, ser derfor frem til ferdigstillelsen.

- København har alltid vært en handelsby, og det er svært viktig at vi kan bidra til å opprettholde byens historiske og kommersielle betydning. Som et viktig nøkkelpunkt i distribusjonskjeden og med en beliggenhet nær sluttbrukerne, kan vi samtidig gjøre det så bærekraftig som mulig. Med flytting av containerterminalen fra Levantkaj til Ydre Nordhavn, tar vi virkelig for oss de neste stadiene av den bærekraftige utviklingen av Nordhavn, hvor Levantkaj i fremtiden skal utvikles som et nytt boligområde for eksisterende og fremtidige generasjoner av københavnere, uttaler Anne Skovbro.

Med en beliggenhet på spissen av Ydre Nordhavn, vil den nye containerterminalen ligge i et nytt byområde med en velutviklet og moderne infrastruktur, sammen med dedikerte områder for fremtidens logistikk. Arbeidet med byggingen av den nye Nordhavntunnelen under Svanemølle Bugt er godt i gang, og når tunnelen er ferdig i 2027, vil transport til og fra containerterminalen ha direkte tilgang til motorveinettet rundt København via tunnelen.

- Mer trafikk på blå motorvei

Barbara Scheel Agersnap, administrerende direktør i Copenhagen Malmö Port, gleder seg til å få en mer moderne containerterminal å drive.
Barbara Scheel Agersnap, administrerende direktør i Copenhagen Malmö Port, gleder seg til å få en mer moderne containerterminal å drive.

CMP, som driver den eksisterende containerterminalen, ser frem til å ønske den nye containerterminalen velkommen. Barbara Scheel Agersnap, administrerende direktør i Copenhagen Malmö Port, har følgende kommentar:

- Vi er usedvanlig glade for at vi har kommet til enighet om prinsippene for den nåværende containerterminalen, som skal flyttes til de nylig oppfylte områdene i Ydre Nordhavn. Dette sikrer at København beholder grunnlaget for sin viktige containertrafikk, og en stor arbeidsplass forblir i byen. Mer trafikk på de blå motorveiene er en hjørnestein i overgangen til en grønnere transportsektor, og derfor vil den nye fullservice-containerterminalen i København komme klimaet til gode, inkludert å konsolidere den fremtidige varetilførselen til Stor-København og hele Øst-Danmark.

Powered by Labrador CMS