Svenskene kaprer containergodset

Göteborg Hamn står klare til å kapre mer av den norske containertrafikken.

Publisert Sist oppdatert

Oslo havn vil gjøre som svenskene og konkurranseutsette driften til et stort internasjonalt selskap.

Havnestyrets vedtak går ut på å adoptere Göteborgs Hamns modell hvor kraner går kontinuerlig, i motsetning til i Oslo.

Modell «Belfast»

Tidligere i år vedtok havnestyret det som kalles modell «Belfast» som framtidig driftsmodell for etablering av en stor, privat containerterminal på Sjursøya. Terminalen skal anbudsutsettes tidlig i 2014, og ny operatør skal etter planen være på plass 1. september 2014.

Samtidig besluttet styret at samtlige 38 kommunalt ansatte kranførere i Oslo Havn KF skal overføres til den framtidige operatøren fra det tidspunkt denne overtar driftsansvaret for Oslo Havns containerterminal. Vedtaket i havnestyret ble fattet mot de ansattes to stemmer.

 Næringslivsdirektør i NHO Logistikk og Transport og styremedlem i Oslo Havn, Erling Sæther, bekrefter overfor NRK at terminaldriften skal lyses ut på anbud.

– Havnearbeiderne skal stå utenom, sier Sæther.

Samtidig satser svenskene offensivt på å kapre mer av containertrafikken. De vil utkonkurrere Oslo Havn og frir nå til norske kunder.

Mer effektiv

Havnen er Nordens største og drives mye mer effektivt enn Oslo. Når båtene ligger til kai går kranene uten opphold. Slik blir oppholdet både kortere og billigere.

De siste par årene har havnen i Göteborg gjennomført en omfattende modernisering av havnedriften. For snart to år siden overlot kommunen ansvaret for driften til et globalt danskeid havnedriftsselskap.

Ny toglinje

Markedsdirektør Patrik Thulin ved APM Terminals Gothenburg sier de kan være et konkurransedyktig alternativ til det norske markedet.

– Ved begynnelsen av neste år starter en ny toglinje til Oslo, sier han.

Havnekonflikten

Norske havnearbeidere har seks felles pauser i døgnet, pauser som fører til at kranene står. Dette har skapt en pågående havnekonflikt.

Samspisingen fører til at skipskranene må stå stille i 45 minutter seks ganger i døgnet, og Oslo havn har jobbet hardt over lengre tid med å få ordningen fjernet.

Kranførerne har godtatt å bli med i det nye driftsselskapet, men havnearbeiderne har i dag retten til å feste og løsne containerne i båtene og på kaia. Samtidig utvider Oslo Havn containerhavna, og kapasiteten mer enn dobles innen 2017.

Uenig om løsning

Fagforeningen er positiv til den svenske modellen, men sier de trenger flere folk.

– Vi har foreslått en tilsvarende løsning der vi har en rullering på pausene, men da kreves det en oppbemanning, minst tre mann på krana til enhver tid, slik det er i dag. Så vi foreslår en løsning med fire mann pr. kran, og da vil vi få kontinuering drift, sier Lars M. Johnsen, 1. nestleder i Norsk Transportarbeiderforbund (NTF).

– Det er ikke riktig måte å gjøre det på, sier Sæther som ikke har tro på Johnsens forslag.

– Det må være slik at både terminalarbeidere og havnearbeidere deler på oppgavene, og at de gjør flere oppgaver slik at havna kan ta et langt større volum uten å øke bemanningen, understreker Sæther.

Om tre år skal Oslo havn ta imot over dobbelt så mange containere som i dag, og til høsten har et privat havneselskap overtatt.