Pen økning for Moss Havn

Til tross for store anleggsarbeider i og ved havna de siste par årene, kan Moss Havn nå skilte langt bedre tall tall for gods i containere enn i 2018.

Publisert

- Moss Havn har lagt bak seg nok et godt kvartal. September 2019 var rekordbra og Q3 totalt viser høyest vekst i Oslofjorden. Etter at Bane Nor ble ferdig med arbeidene her i havna, ser vi at nedgangen vi fikk på grunn av dette arbeidet snart er tatt tilbake. Det er vi selvsagt fornøyd med, men viktigst er det for næringslivet i regionen som får tilgang til effektiv og miljøriktig transport av varer de har behov for, påpeker havnesjef  Øystein Høsteland Sundby på vegne av Moss Havn KF.

Bedre tider

At anleggsarbeider i og rundt havna forbundet med bygging av ny jernbanestasjon, jernbanespor og bydel i Moss, la en demper på godstrafikken over Moss Havn, synes tydelig i statistikken. Men statistikken viser også at de tiltak som Moss Havn har gjort for å avbøte på ulempene, blant annet etablering av innlandshavna, nå bærer frukter. At Europris har flyttet sitt hovedlager fra Fredrikstad til Moss, er nok en annen årsak til at tallene er langt mer lystige enn i fjor.

I september i år økte TEUs med hele 49,55 prosent i forhold til september i 2018. Økningen totalt de ni første månedene av 2019, er på 21,34 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor. Da september 2019 var et saga blot, hadde 272.257 tonn gods gått over kai. Dette er en økning på 11,83 prosent.

Først ute

 
 

- I oktober ble også landstrømanlegget vårt ferdig! Dette er Østfolds første – Vikens første, når det 'nye' fylket blir en realitet i 2020 – og Oslofjordens første for containerskip. Så da er vi klare til å ta imot skip, som ønsker å koble seg til landstrøm, sier en fornøyd havnesjef i Moss.