RETT INN: Fisken pumpes inn i anlegget fra slakteskipet, forklarer Carl-Erik Arnesen, om Hav Lines prosjekt, som nå får støtte.

70 millioner til tre rederier 

Ytterligere 1,8 millioner tonn gods skal overføres fra vei til sjø, gjennom støtte til godsoverføring.

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

(Moderne Transport skrev i en tidligere artikkel at NTS Shipping hadde fått støtte. Dette viser seg å ikke være riktig.)

Color Line AS, Hav Line AS og Viasea AS har fått innvilget støtte fra tilskuddsordningen for overføring av gods fra vei til sjø.

Det betyr at Grip Ship, NTS, Norheim Shipping, Wallenius Wilhelmsen AB og Storm Offshore, som også hadde søkt om midler, ikke får støtte i denne runden. 

Tilskudd til godsoverføring skal bidra til at det etableres nye sjøbaserte godsruter som flytter gods fra vei til sjø. Støtten avgrenses hovedsakelig til den samfunnsnytten som realiseres ved overføringen. Beregningen av denne gjøres ved hjelp av Kystverkets beregningsverktøy.

I årets tildelingsrunde er 70,4 millioner kroner tildelt til tre rederier. Tilsammen vil disse overføre nærmere 1,8 millioner tonn gods fra vei til sjø i løpet av støtteperioden på tre år.

– Vi har måttet prioritere mellom mange gode søknader om tilskudd, der prosjektene til Color Line AS, Hav Lines AS og Viasea AS til slutt ble vurdert som de beste prosjektene i henhold til kriteriene, opplyser avdelingsdirektør Sven Martin Tønnessen i Kystverket.

Gjennom tildelingene som er gjort i år, vil tungt trafikkerte veistrekninger som Svinesund–Oslo og Oslo–Kristiansand få et nytt sjøbasert alternativ. I tillegg dekker årets tildeling støtte til overføring av fersk fisk fra vei til sjø.

– Dette er vi godt fornøyd med! Hvis også Statsbudsjettet for 2019 gir midler til tilskuddsordningen, regner vi med å kunne lyse ut tilskuddet for 2019 allerede på denne siden av jul. Om så, oppfordrer vi alle interesserte parter til å kontakte oss for en gjennomgang av deres initiativer og en videre veiledning i søknadsprosessen, sier Tønnessen.

33 mill. til Color Line

Color Line har investert i RoRo-skipet Color Carrier, som skal settes i trafikk mellom Oslo og Kiel fra 9. janur.

Color Line AS tildeles 33,8 millioner kroner til prosjektet «Vei til sjø» og en ny ro-ro linje mellom Oslo og Kiel. Den nye ruten skiller seg ut fra Color Lines eksisterende Oslo–Kiel-rute, eksempelvis ved at den nye ruten vil være uavhengig av sjåfør ombord.

Dermed kan farlig last som ellers går på vei fraktes på sjø med det nye tilbudet. Oppstart for den nye ruten er satt til 9. januar 2019. Totalt vil det kunne overføres 1,4 millioner tonn gods i løpet av støtteperioden.

Norwegian Gannet er Hav Lines nye slakteskip, som i løpet av høsten/vinteren settes i drift mellom norske oppdrettsanlegg og Hirtshals.

20 mill. til Hav Line AS

Prosjektet «Hav Line» går ut på å etablere en ny godsrute for distribusjon av fersk fisk mellom Vestlandet og Hirtshals ved hjelp av en helt ny type slaktebåt. Båten vil laste opp fisken direkte fra oppdretters merd hvor hele prosessen med slakting, sløying, kjøling og transport av fisken vil skje om bord. Oppstart for den nye ruten er satt til 1. november 2018. Totalt vil det overføres 212 488 tonn gods i løpet av støtteperioden.

Du kan lese en lengre reportasje om Hav Lines prosjekt i siste utgave av Moderne Transport.

Her er den såkalte Hav Line-metoden forklart: 

Viaseas skip Carla skal nå også gå innom Kristiansand.

 

16,9 mill. til Viasea AS

Viasea AS tildeles 16,9 millioner kroner til utvidelse av deres eksisterende direkterute fra Oslo/Moss til Moerdijk i Nederland. Den nye ruten inkluderer nå et anløp i Kristiansand sørover.

På denne måten skal gods som kommer inn til Oslo fra kontinentet og Øst-Europa, med Kristiansand og omland som destinasjon få et sjøbasert tilbud. Etter planen skal den nye ruten være i drift 1. oktober. Totalt vil det overføres 238.000 tonn gods i løpet av støtteperioden.

Powered by Labrador CMS