Nye biler som skal selges på Sørlandet, kan det være gunstig å ta inn over Kristiansand havn, påpeker en ny rapport.

Nybiler kommer med fergene

En ny rapport slår fast at bilimport over Kristiansand havn både er bra for miljøet og god butikk.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

«Bilimport til Norge - Kristiansand havn» presenterer tid- og distansekostnader for biltransport med skip fra kontinentet til Kristiansand Havn. Forfatteren er Adnan Pusa, Bachelor Skipsfart & Logistikk. Rapporten er utarbeidet i forbindelse med det EU-finansierte prosjektet Nærskipsfart i Østersjøen, Kattegat og Skagerrak, NØKS, hvor Kristiansand Havn KF deltar som aktiv prosjektpartner.

Mindre innenlandstransport

Rapporten presenterer ulike sjøalternativer til import av passasjerbiler til Norge, og hvordan arbeidet er gjennomført. Formålet er å få en kortere reisetid for biltransport, både til sjø og land, samt skape ny forretningsvirksomhet i havnene involverte i prosjektet.

Rapporten ble til etter et prosjekt støttet av Høgskolen i Sørøst-Norge i samarbeid med NØKS II, som har sitt mål å utvikle nye, «kostnadseffektive og konkurransedyktige sjødistribusjonskonsepter».

Allerede i gang

En amerikansk bilprodusent har funnet det positivt å frakt nye biler fra Hirtshals til Kristiansand – selv uten å ha sett rapporten. Et par av våre lesere bosatt i sørlandsbyen, har ved flere anledninger observert nye Tesla bli kjørt i land fra Color Lines ferger fra Hirtshals. Ikke ved ett anløp, men ved flere.

Øredøvende stillhet

Da vi forsøker å kontakte fergerederiet og Kristiansand Havn om biltransporten, opplever vi at ingen vil uttale seg eller bekrefte. Man ønsker ikke å opplyse om hvilket bilmerke det dreier seg om – ei heller bekrefte hvilket rederi det er snakk om. Dette til tross for at folk i nærmiljøet altså ser nybiler av merket Tesla rulle ut av Color Lines ferger, og opp på trailere som står for videretransporten på vei. Dette kan tolkes som at den amerikanske bilprodusenten ikke ønsker publisitet.

En fjerde bilhavn?

- I dag er bilimporten til Norge fordelt over tre havner, Oslo, Drammen og Grenland. Men ny rapport viser at det er mye å tjene på å ta importen over Kristiansand havn, skriver Kristiansand Havn på sine nettsider.

- Om bilene, som i dag har sitt naturlige salgsmarked i Vest-Agder, blir håndtert over Kristiansand havn, vil det gi en besparelse pr. bil på kr. 243,- dersom de blir importert fra Zeebrügge, og kr. 230 pr. bil, om den blir importert fra Bremerhaven. Besparelsen er beregnet ut i fra kostnadsdifferanse på import over Drammen havn og Kristiansand havn. Total vil det gi en besparelse for alle biler solgt i Vest-Agder på om lag 1,5 millioner kroner. I tillegg kommer besparelse på transporten fra Drammen til Vest-Agder, og ikke minst utslippsreduksjonene det også gir.

Drammen er og blir den største

Som tidligere omtalt, går over 70 prosent av alle elbiler som kommer til Norge, via Norges desidert største bilhavn, Drammen havn. Og importen av elbiler skjøt i været helt på slutten av 2017.

En av årsakene til dette var at det i forbindelse med statsbudsjettet for 2018 ble varslet at avgiftene på de dyreste og tyngste elbilene kunne komme til å øke ved nyttår. Dette førte til at mange gikk til bestilling av ny elbil. Tesla opplyser imidlertid til MT at nye Tesla-er har en leveringstid på 3-4 måneder, og at den såkalte "Tesla-avgiften" regjeringen foreslo i oktober, ikke påvirket importen av deres biler i desember.

Totalt ble det importert 6.387 Tesla-modeller over Drammen havn i 2017.

Les også: Ny rekord i Drammen

Sjøtransport til utsalgssted

Prosjektet «Bilimport til Norge - Kristiansand havn» undersøkte potensielle besparelser på import i flere havner - Borg, Larvik, Grenland, Arendal, Risavika og Kristiansand.

- Kristiansand havn ble rangert som den havnen med størst besparingspotensialet pr. bil. Om vi i tillegg legger til det potensielle salgsmarkedet i Aust-Agder, blir besparelsen naturligvis enda høyere, påpeker Thomas Granfeldt i Kristiansand Havn. Han fortsetter:

Alltid klare for neste trekk

- Deltakelsen i forskning- og utviklingsprosjekter som dette, er strategisk viktig for Kristiansand Havn, og et ledd i en bevisst innovasjonsstrategi. For å utvikle markedet og tilbudet i Kristiansand, er det viktig å få input fra eksterne aktører, og deltakelsen i NØKS gir oss nettopp dette.

Rapporten kan lastes ned i sin helhet her.

Powered by Labrador CMS