Color Carrier har gått i rute mellom Oslo og Kiel siden 2019.

Må kutte Color Carrier

Som følge av høye energikostnader, makroøkonomisk usikkerhet og svekkede rammebetingelser, har Color Line besluttet å avslutte driften av Color Viking på ruten Sandefjord-Strømstad og frakteskipet Color Carrier på ruten Oslo-Kiel.

Publisert Sist oppdatert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Frakteskipet Color Carrier ble satt inn på ruten mellom Oslo og Kiel i 2019, men driften er ikke lenger kommersielt bærekraftig som følge av sterkt økende kostnader for drivstoff og økte mannskapskostnader på grunn av svekkede rammevilkår. Dette i kombinasjon med fallende økonomisk og industriell aktivitet i Europa, opplyser Color Line i en pressemelding.

Også bilfergen Color Viking som trafikkerer Sandefjord – Strømstad tas ut av drift.

– Dette er krevende, men nødvendige effektiviseringsbeslutninger. Vi går nå inn i en prosess med målsetning om å minimere antall overtallige, blant annet gjennom omplassering til øvrige skip i flåten samt tilbud om frivillige ordninger, konsernsjef Trond Kleivdal.

Dårligere rammebetingelser

Ifølge Color Line har kraftig prisvekst ført til en betydelig økning av kostnadene for drivstoff, landstrøm og varekostnader, samtidig som viktige rammebetingelser har blitt svekket.

«Dette gjelder spesielt tilskuddsordningen for norske sjøfolk, og i forslag til statsbudsjett for 2023 foreslås en ytterligere svekkelse av ordningen. I tillegg foreslår regjeringen å ytterligere redusere omfanget av taxfreeordningen, denne gang ved å halvere taxfreekvoten på tobakk for bosatte i Norge», skriver rederiet i sin pressemelding.

Trond Tønjum, executive vice president i Color Line Cargo, forteller at Color Carrier har gått med underskudd hvert år, og med økt kostnadsbilde var det umulig å fortsette.

– Når vi ikke engang klarer å dekke bunkers- og havnekostnader, er det ikke mulig lenger, sier Trond Tønjum i Color Line Cargo til MT.

Han forteller at driften av Color Carrier har gått i minus hvert år, og at det nå med ekstra økte kostnader ikke lenger er mulig for konsernet å finansiere en ulønnsom godsrute, med håp om at man skal vinne godset på sikt. Tønjum sier at man kanskje overvurderte endringsviljen blant kundene ved oppstart i 2019.

– Jeg tror vi var veldig optimistiske for fire år siden, for transportører bruker lang tid på å endre seg. Det er fortsatt slik at pris teller mest for vareeiere, og det er liten vilje til å tilpasse leveringstidspunkt noe for å kunne bruke en sjørute. Endring tar tid, sier Tønjum.

Etter sommeren har Color Line Cargo også merket ustabilitet i etterspørselen.

– Med alt som skjer i Europa, inflasjon og kjøpekraft som forsvinner, så blir det mindre frakt. Det merker vi, og etter sommeren har det vært veldig ustabilt, sier Tønjum.

Har kapasitet på fergene

Han forteller at Color Line har kapasitet til å ta mesteparten av godset som har brukt Color Carrier på de «vanlige» Kiel-fergene Color Magic og Color Fantasy.

– De volumene har vi anledning til å ta på Magic og Fantasy, med unntak en del farlig gods, som nå må havne på veien.

Color Viking vil fortsette å gå i normal rute frem til og med 20. november, mens Color Carrier vil driftes frem til og med 14. november. Color Line vil fortsette å operere ruten mellom Sandefjord og Strømstad med verdens største plugin hybridskip Color Hybrid, som har vist en god utvikling i inneværende år. På ruten Oslo-Kiel vil Color Line fortsette tilbudet til godstransporten med søsterskipene Color Fantasy og Color Magic, som også er i en positiv trend med god transportbalanse.

Skipene selges

Både Color Viking og Color Carrier har gjennomgått oppgraderinger i de senere årene, og skipene vil legges ut for salg i det globale markedet. Tiltakene er ventet å bedre driftsresultatet med om lag NOK 50 millioner i 2023 sammenlignet med inneværende år.

Rederiet vil søke å minimere antall overtallige gjennom omplassering til øvrige skip i flåten og ved tilbud om frivillige ordninger.

Powered by Labrador CMS