Greencarriers Atle Johannessen frykter for nærskipsfarten med Tollvesenets tolkning av regelverket.

- Byråkrati ødelegger for nærskipsfarten

Rederier frykter at nærskipsfarten mister konkurranseevnen til bil og landtransport med Tollvesenets tolkning av fortollingsreglene.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Tollvesenet strammer inn på forhåndsregistreringer. Dette får store konsekvenser for overføring av gods fra vei til sjø, da dette i praksis vil forsinke transport på sjø.

Det får rett og slett store konsekvenser for overføring av gods fra vei til sjø, da dette i praksis vil forsinke sjøveis transport.

Stor bekymring

Dette skaper stor bekymring i selskaper som Greencarrier, NorthSea Container Line og ColliCare, men også i spedisjons- og transportnæringen generelt.

– En mer tidkrevende, konkurransevridende og kompleks organisering av havnevirksomheten gir motsatt effekt av arbeidet med å overføre godstransporten fra vei til sjø, forteller direktør for havnene i Greencarrier, Atle Johannessen, til Transport Inside.

Bente Hetland, Sales Manager i NorthSea Container Line, er også bekymret for Tollvesenets holdning.

- Deres tolkning av regelverket vil bety at godsnummer fra de ulike havnene ikke vil kunne utstedes før skipet er til kai. Dette vil ha store konsekvenser for sjøtransport og spesielt shortsea, en virksomhet alle politikere ønsker å fronte, understreker Hetland.

En dags forsinkelser

De nye fortollingsreglene kan i verste fall bety en dags leveringsforsinkelse av godset. Det betyr at shortsea mister konkurransekraft sammenlignet med bil.

Rederiene frykter nå at byråkrati ødelegger for nærskipsfart. – Vår virksomhet konkurrerer med biler fra Øst-Europa og med lave sjåførlønninger. Foruten å redusere konkurranseevene, er det svært plasskrevende når godset må stå et døgn ekstra, sier Greencarriers Atle Johannessen.

Klar beskjed

I brevet vedrørende presisering av godsregistrering fra Vareførselsdivisjonen i Tollvesenet til tollagerholdere står det følgende:

Tolletaten ved Vareforselsdivisjonen viser til bestemmelsene om plikt til registrering av varer ved innførsel iht. tolloven § 3-1 (2) jf. tollforskriften § 3-1-17, §§ 4-30-1 - 4-30-10 og tollagerbevillingens pkt. 1 og 3.

Dette innebærer at tollagerholder skal registrere varen i tollagerregnskapet ved innlegg. Godsregistrering skal ikke skje i forkant (forhåndsgodsregistrering) av innførselen. Dvs. at godsregistrering ikke skal skje med dagnummer frem i tid.

Bakgrunn for presiseringen

Det har vist seg at godsregistreringsordningen praktiseres forskjellig i deler av landet. Presiseringen gis for å få en innskjerping og enhetlig praktisering av regelverket.

Brudd på regelverket kan sanksjoneres med overtredelsesgebyr etter tolloven § 16-17 jf. tollforskriften §16-17-1.

Powered by Labrador CMS