DHL jobber med å kutte egne utslipp, men setter også krav til sine underleverndører.
DHL jobber med å kutte egne utslipp, men setter også krav til sine underleverndører.

DHL med bærekraftssertifikat

Setter krav underleverandører innen veitransport innen bærekraft.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Som en del av sin bærekraftsstrategi, har Deutsche Post DHL Group mål om å redusere klimagassutslippene til under 29 millioner tonn innen 2030 og netto null innen 2050. Veitransport står for 21 prosent av konsernets totale utslipp av CO₂-ekvivalenter.

I tillegg til elektrifisering av last mile-leveringer og investeringer i alternative kjøretøy og drivstoff i egen flåte, er en annen viktig brikke omfanget av bærekraftige transporttjenester levert av konsernets servicepartnere. Derfor lanserer DPDHL nå en sertifiseringsordning for underleverandører.

– Dekarbonisering av handelsbaner og forsyningskjeder er en felles innsats og må bygges på åpenhet og samarbeid. Med vår DHL Green Carrier Certification har vi implementert enhetlige og transparente kriterier når det gjelder samarbeid med våre bakketransportører fremover. Denne tilnærmingen tar oss et steg nærmere vårt ambisiøse mål om klimanøytral transport, sier Andreas Mündel, Senior Vice President Strategy & Operation Programs i DPDHL.

Fokus på transportselskapenes utslipp er en av de største utfordringene og nøkkelen til å levere vitenskapsbaserte mål. DHL-divisjonene Express, Freight og Supply utviklet derfor i fellesskap et standardisert program for å kartlegge grønn ytelse og anerkjenne samarbeidspartnere som leverer bakketransporttjenester til divisjonene. Løsningen lar DHL effektivt administrere relasjoner og redusere utslipp.

Green Carrier-sertifiseringsprogrammet identifiserer underleverandører som allerede bidrar til bærekraftig logistikk, samtidig som det oppmuntrer til enda flere investeringer i grønne teknologier for å redusere vårt, så vel som våre transportører og våre kunders, CO₂-fotavtrykk. På denne måten øker DHL åpenheten for alle interessenter, og blir samtidig mer bærekraftig innen veigodstransport.

For å bli sertifisert bør transportørene blant annet ha en miljø- og bærekraftsstrategi på plass, måle sitt karbonavtrykk og være transparente med sine data. I tillegg til grunnleggende teknologier som dekk med lav rullemotstand, aerodynamiske forbedringer og tomgangsavbrudd, jobber ledende grønne transportører også med avanserte grønne teknologier som bærekraftig drivstoff og alternative kjøretøy. All relevant informasjon innhentes via en dedikert nettplattform og verifiseres i en internrevisjonsprosess.

Basert på funnene rangeres underleverandørene i fire kategorier; «Pass», «Good», «Excellent» og «Outstanding». Denne synligheten av miljøprestasjoner vil bidra til å tilby kundene grønnere tjenester, og skape et ekstra beslutningspunkt for fremtidige transportanbud og oppdrag.

DHL Express har inkludert sertifiseringen som en del av anbudsprosessen for sin bakkebaserte transport, og har mottatt gjennomgående positive tilbakemeldinger fra transportørene. DHL-divisjonene vil også kartlegge underleverandører i andre land og sertifisere dem i løpet av de kommende månedene.

Powered by Labrador CMS