RUTINERT LEDER: De siste syv årene har Catrin Clossek vært daglig leder for CMA CGM Norway. - Vi ønsker en blandet sammensetning av staben. Det gjelder enten vi snakker kjønn, alder eller profesjonell bakgrunn. En blandet kompetanse er også viktig for at jeg får gjort jobben min, sier hun.

Fra bonanza til turbulente tider

Målt etter tonnasje og containerkapasitet er CMA CGM verdens tredje største containerrederi. Selskapet framstår også i stigende grad en totalleverandør av logistikktjenester. Hvor står og hvor går den franskeide giganten videre?

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

For å besvare dette spørsmålet har jeg fått Catrin Klossek i tale. De siste syv årene har hun vært daglig leder for CMA CGM Norway. Konsernet er i dag rangert som verdens tredje containerrederi, etter MSC og Maersk.

– Bronseplass på rankinglisten er jo vel og bra. Men har dere ambisjoner om å bli nummer en?

– For oss er ikke vekst et mål i seg selv. Vi er mer opptatt av miljø enn markedsandeler. Og av samfunnsansvar. Dessuten ser vi at gleden og motivasjonen til våre medarbeidere gjør at vi bedre oppfyller vår visjon «better ways».

– Men, føyer Klossek til med et lurt smil. – Vi har også vekstambisjoner. Så bli ikke forundret om vi en dag er verdens nest største containerrederi.

Kundene

Ifølge barometeret til analyseselskapet Sea-Intelligence for august 2022 var CMA CGM det nest mest pålitelige containerrederiet hva angår framføringstider, på plassen etter Maersk. Tilfeldig?

– Nei! Vi legger stor vekt på å være så pålitelige som mulig. Og heldigvis går pålitelighetsgraden opp. Det selv om vi stadig sliter med ettervirkningene av covid, manglende havnekapasitet og ringvirkningene av Russlands invasjon av Ukraina.

– Hvem er kundene til CMA CGM Norway?

– I Norge operer vi primært som et rederi med FCL-forsendelser (Full Container Loads). Kundene våre er særlig å finne innen speditørnæringen og blant vareeiere med større godsvolumer.

Klossek understreker også at de er sterkt engasjert i transporter av mer enn normalcontainere, der godset rekker utenfor selve containerflaten (out of gauge-forsendelser) og annet gods som må håndteres fra land, for eksempel breakbulk.

– Hvor digitale er CMA CGM i sin kommunikasjon med kundene?

– Så godt som alle våre kunder booker i dag sine oppdrag online. Og de bruker våre elektroniske dokumentmaler, blant annet når det gjelder Bill of Lading. Vi bistår ellers kundene med ulike typer sertifikater, der dette kreves av nasjonale myndigheter.

Containermarkedet – fra bonanza til blues?

CMA CGM – fra rederi til integrert logistikktilbyder

CMA CGM er en gigant i transportverdenen. Konsernet har skip som trafikkerer 257 ruter mellom 420 havner i 160 land. CMA CGM har rundt 150.000 medarbeidere og kontorer worldwide. Hovedkvarteret befinner seg i Marseille i Frankrike. Navnet på selskapet er en forkortelse for Compagnie Maritime d'Affrètement (CMA) and Compagnie Générale Maritime (CGM). I 1996 gikk de to selskapene sammen til et felles rederi. Rederiet er også en stor terminaloperatør.

I mars 2021 tok CMA CGM steget opp i luften ved å investere i to Airbus A330-200F fraktfly og dannet selskapet CMA CGM Air Cargo. Flere flykjøp har fulgt. I mai i år undertegnet selskapet en strategisk partneravtale med Air France KLM. CMA CGM har nå en eierandel på 9 prosent i Air France KLM.

Videre har CMA CGM de siste årene gått tungt inn i speditørnæringen ved å kjøpe store logistikkoperatører som bla. CEVA Logistics og Gefco.
Kilder: Wikipedia, Deutsche Verkehrszeitung og CMA CGMs hjemmesider.

Ifølge Deutsche Verkehrszeitung hadde CMA-CGM-konsernet i andre kvartal 2022 en omsetning på 19, 5 milliarder USD og satt igjen med en nettogevinst på 7,6 milliarder USD. Resultatet er illustrerende for de eventyrlige fortjenestemarginene de oversjøiske containerrederiene har hatt de siste årene. Et interessant trekk ved CMA-CGM er at selskapet har reinvestert hele 90 prosent av overskuddet i oppkjøp av fly, spedisjonsfirmaer og annet. (se faktaboks).

– Hva med utsiktene framover?

OG I LUFTEN MED: I mars 2021 tok CMA CGM steget opp i luften ved å investere i to Airbus A330-200F fraktfly og dannet selskapet CMA CGM Air Cargo. Flere flykjøp har fulgt.

– Det har aldri vært så vanskelig å budsjettere for neste år som nå. For bransjen sett under ett ser vi for oss konsolidering snarere enn vekst. Vekst blir det først og fremst dersom vi klarer å øke våre markedsandeler i 2023.

– Skal vi tro prognosene til investeringsbanken HSBC vil tilveksten i ny tonnasje i 2023 være på drøye seks prosent. Etterspørselen vil derimot, ifølge banken, minske med tre prosent. Er ikke dette et kroneksempel på rederinæringens evne til å ødelegge for seg selv gjennom å overinvestere i gode tider?

– Våre vekstambisjoner er mer moderate enn seks prosent tonnasjevekst. Vi vil særlig øke våre investeringer i containerskip med en kapasitet på rundt 15.000 TEU.

– Men er det ikke slik at «big is beautiful» er det som gjelder i bransjen?

CMA CGM Norge og Skandinavia

Norges- kontoret har i dag 17 ansatte. Den norske delen av rederiet jobber primært med oversjøfrakt. Men via feederpartnere Unifeeder og NCL har CMA CGM også trafikkerer på 14 norske havner. En nyhet her er en direkte rute mellom Spania og Rotterdam til og fra Oslo som åpnes i november. Den betjenes av Containerships. Regionskontoret for Skandinavia befinner seg i Göteborg.

– I de turbulente tider vi nå er inne i er fleksibilitet ekstra viktig. Skip som har en kapasitet på rundt 15.000 TEU er det mye enklere å sette inn på andre ruter dersom den geopolitiske og markedsmessige situasjonen endrer seg.

– Kø og havnekaos har skapt en rekke utfordringer i kjølvannet av corona-pandemien. Det kan se ut som om trøbbelområdene her har flyttet seg fra Kina og USAs vestkyst til nå først og fremst å gjelde Nord-Europa. Hvorfor?

– Krigen i Ukraina er en viktig årsak til dette. Boikotten av russiske varer og skipsanløp har medvirket til at containere har hoper seg opp i europeiske havner, særlig i Hamburg.

– Hva med CMA CGMs nærvær i Russland?

– Vi har trappet ned vår virksomhet i landet. Men vi er fremdeles til stede.

Fra bunkersolje til grønt drivstoff

LEDENDE: CMA CGM er en gigant i transportverdenen. Konsernet har skip som trafikkerer 257 ruter mellom 420 havner i 160 land, tester også ut ulike alternative drivstoff.

– Jeg regner med at også rederiene, herunder CMA CGM, merker effekten av dyrere drivstoff på bunnlinjen. Hvor ofte justerer dere bunkerstillegget BAF (Bunker Adjustment Factor) overfor kundene?

– Hver tredje måned.

– CMA CGM var tidlig ute med å satse på LNG som et overgangsdrivstoff på vei mot det grønne skiftet. Hva skal til for å lykkes med en slik satsing?

– Vi har erfart at vi må ha nok drivstoff tilgjengelig i ulike ender av vårt transportnettverk. Derfor har vi for eksempel LNG-lagre både i Rotterdam per i dag og i Singapore fra andre halvdel 2023.

– Dere satser mot nullutslipp i 2050. Men hvilken «grønn hest» satser dere på?

– Vi anser det som for risikabelt kun satse kun på en type drivstoff. Til det er tilgangen altfor usikker. Vi prøver derfor ut flere alternativer; biodiesel, etanol, metanol og så videre.

Bedriftskultur – mer enn butikk

Bedriftskultur og trivsel opptar Catrin Klossek. Mon tro om dette er et underkommunisert område i en tid da mange bedrifter sliter med å rekruttere – og beholde – skolerte logistikkmedarbeidere.

– Men er det ikke slik at den ideelle rekrutten til deres kontor er en person på 25–30 år med bakgrunn fra et shippingakademi?

BIDRAR: Nylig sende CMA CGM, for egen regning, et fullastet containerskip med nødhjelpartikler til Ukraina.

– Nei, det er å tenke for snevert. Vi ønsker en blandet sammensetning av staben. Det gjelder enten vi snakker kjønn, alder eller profesjonell bakgrunn. En blandet kompetanse er også viktig for at jeg får gjort jobben min.

– Kan vi oversette visjonen «better ways» i retning av et mål om stadig å bli litt bedre, eller en slags Lean-filosofi à la CMA CGM?

Klossek tygger på påstanden og svarer at en slik tolkning klart har noe for seg. Det selv om medarbeiderne ikke er Lean-disipler i lærebokforstand.

– Har du mer å tilføye om deres visjon?

– Visjonen er både en knagg for hvordan vi vil bli oppfattet – og for hvordan vi oppfatter oss selv. Vi har som mål å utfordres oss selv, være modige og sette nye standarder.

– Selvsagt driver dere butikk. Men har dere også et engasjement utover dette?

– Ja, vi har et eget fond som støtter bistandsprosjekter og nødhjelpstiltak. Blant annet har vi bidratt vesentlig i gjenoppbyggingen av Beirut etter den fatale eksplosjonen i havnen.

Ellers forteller Clossek at CMA CGM nylig, for egen regning, sendte et fullastet containerskip med nødhjelpsartikler til Ukraina.

Powered by Labrador CMS