Grønn strategi på skinner

CargoNet fortsetter satsingen på en grønnere linje i sin daglige transport av frukt, grønnsaker, medisiner, sjømat og andre varer som trenger temperaturregulering.

Publisert Sist oppdatert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Den største godsaktøren på bane i Norge tester batteridrevet togvogn som erstatter kjøleaggregatene fossilt brennstoff (diesel) som energikilde.

– Dette er bærekraftig transport i praksis, sier adm. direktør Erik Røhne i CargoNet.

Miljøvennlig testing

I løpet av sommeren har selskapet testet den nye togvognen med tanke på å gjøre godstransport på jernbane enda mer miljøvennlig.

Vognen lager og lagrer strøm som kan forsyne kjøleaggregatene med miljøvennlig energi og bidra til ytterligere reduksjon i CO2-utslipp.

En akselgenerator produserer strøm direkte til kjøleaggregatene når vognen er i bevegelse (mer enn 30 km/t) og lader samtidig en installert batteripakke som sikrer miljøvennlig strømforsyning når vognen står stille.

Det er foreløpig kun et lite antall slike vogner tilgjengelig i Europa (prøvemodeller), og CargoNet har leid og testet en vogn fra VTG Rail AG i Tyskland med rCE Powerpack® installert.

Forsiktige anslag basert på historiske tall viser at man ved å benytte slike innovative løsninger kan redusere bruken av diesel med 3 millioner liter og dermed redusere C02 utslipp med 10.000 tonn per år. Det er mer bærekraftig transport i praksis, skriver CargoNet i pressemeldingen.

Alle former for lastbærere

- Testturene med batterivogna har vært lærerike, både i form av å teste teknologien, men også for å kartlegge behovet for videre utvikling og tilpasninger. Dette inkluderer fleksibilitet til å ta alle former for lastbærere, inkludert semitrailere, og for å sikre trygg og effektiv håndtering i alle faser av transporten, sier Kristoffer Strand, driftssjef vogn i CargoNet.

Klare ambisjoner

- Flere og flere aktører har klare ambisjoner om redusert miljøbelastning som følge av egen virksomhet, og fremveksten av nullutslippsløsninger vil prege fremtidens transportløsninger. Transport på bane vil for mange være en viktig brikke for å kunne oppnå en slik målsetning. Vi søker stadig å utvikle transporttilbudet på bane, og i den sammenheng må også vi søke forbedringer og løsninger på lik linje med andre aktører. Arbeidet med å se på løsninger for å redusere dieselforbruket for termolast er en liten, men viktig del av dette bildet. Vi ser frem til å arbeide videre med dette og andre løsninger sammen med våre kunder og leverandører, sier Erik Røhne.

Han fremhever at CargoNet nå går inn i en fase hvor man gir tilbakemeldinger til leverandøren og arbeider for en videreutvikling og ytterligere testing.

- Dette gjøres for å sikre en løsning tilpasset norske forhold og for å gi et best mulig produkt for våre kunder, sier CargoNet-sjef, Erik Røhne.

Bort med dieselen

Ifølge Røhne krever temperaturfølsomme varer transport av termisk gods.

I dag oppnås dette med kjøleenheter installert på semitraileren eller containeren. Disse enhetene bruker diesel som drivstoff med et forbruk på rundt fire liter i timen. CargoNet undersøker derfor muligheten for å installere en kraftpakke (kraftproduksjon, lagring og forsyning) på jernbanevognene for at kjøleenhetene skal kunne kjøre på dette i stedet for fossilt drivstoff. Dermed reduseres miljøavtrykket og øker bærekraften til slik termisk godstransport.

Lades under kjøring

Løsningen for å oppnå en mer grønn og fossilfri strømforsyning på jernbanevognene er å installere en akselgenerator som brukes til å betjene kjøleenhetene og lade batterimodulene mens du kjører.

Batterimodulen sørger for strømforsyning også når toget står stille, og batteriene lades opp i hastigheter mellom 30 og 120 km/t. Det er for tiden bare noen få slike jernbanevogner (protype-modeller) i Europa. CargoNet har leid en av disse for å teste teknologien.

Powered by Labrador CMS