Godstrafikken på Raumabanen avvikles

Veien belastes med 10.000 nye vogntog årlig når godstrafikken på Raumabanen nå legges ned.

Publisert Sist oppdatert

Styret i CargoNet besluttet fredag å anbefale eier NSB å droppe rutetilbudet fra 15. desember i år.

Da er det slutt på godstrafikk på Raumabanen, og til og fra Nord-Vestlandet.

Har slitt

CargoNet har gjennom flere år slitt med lønnsomheten, og må nå ta denne drastiske avgjørelsen.

Tollpost og Posten Bring står for 70% av volumene på Raumabanen. Tilbudet er et togpar daglig, og avviklingen innebærer at 20.000 containere overføres til et allerede overbelastet veinett.

Toppen av isfjellet

– De ansattes representanter stemte imot forslaget, og frykter at dette bare er begynnelsen på en nedadgående spiral, hvor godstransport på bane blir overført til veinettet. Å starte med Raumabanen kan virke udramatisk, men i realiteten kan dette være spikeren i kista for all togtrafikk på den fra før hardt prøvde Raumabanen, heter det i pressemeldingen fra Norsk Jernbaneforbund (NJF) og Norges Lokomotivforbund (NLF).

De mener at det økonomiske fundamentet for å få lønnsom drift i godstransporten på skinner i Norge er svakt. Staten og CargoNets eier, NSB, har målsetning om å overføre mer gods fra vei til bane, men går nå feil retning.

Krever vedtaket omgjort

NJF og NLF krever at vedtaket blir omgjort og at det gjennomføres strakstiltak.

– Dersom ikke Samferdselsdepartementet kommer på banen kan dette være starten på en massiv omlegging og nedskalering av næringslivets togtilbud på de fleste banestrekninger i Norge, understreker NJF og NLF.

Bransjen sjøl og andre interesseorganisasjoner har spilt inn flere mulige tiltak for å bremse den negative utviklingen, blant disse er: erstatning til kunder ved ikke-planlagt driftsstans, tilskuddsordninger til transportører som velger kombinerte løsninger for å avlaste veitrafikken og en konkurransenøytral effektiv terminaldrift i statens regi.