CargoNet med nytt godsselskap

CargoNet etablerer datterselskapet Rail Combi.

Publisert Sist oppdatert

Styret i CargoNet behandler saken 14. mai, og overføring av de ansatte skjer 1. juni, ifølge planen.

24. mai

220 berørte på terminalene har frist til 24. mai med å si om de vil bli med over til ny arbeidsgiver.

– De som reserverer seg må ha noe annet i bakhånd. Det er ikke lagt til rette for andre løsninger internt, opplyser Kåre Wikdahl i Norsk Jernbaneforbund (NJF).

Nøytral

Formålet med et eget konkurransenøytralt selskap er at alle transportselskaper skal behandles likt på godsterminalene.

NJF mener Jernbaneverket bør overta alle terminalene for å få konkurransenøytral drift.

– Det er også budskapet fra politisk hold, sier Kåre Wikdahl.

I 2011 fikk Jernbaneverket i oppdrag å utrede om de burde få ansvaret, med to alternativer: Enten at etaten selv står for driften, eller at den sørger for konkurranseutsetting.

Kjent fra før

Konstellasjonen Rail Combi og CargoNet har en ti år lang historie. I 2002 ble NSB Gods skilt ut som eget aksjeselskap og slått sammen med svenske Rail Combi AB. Det nye selskapet fikk navnet CargoNet AS med NSB og Green Cargo som eiere med henholdsvis 55 og 45%.

Dermed var et nytt skandinavisk transportkonsern med nærmere 1000 ansatte og en årlig omsetning på 1,5 milliarder kroner etablert.