Over 320 millioner til gods på bane

I revidert statsbudsjett legger regjeringen opp til å dele ut over 300 millioner kroner til gods på bane de neste tre og et halvt årene.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Godstransport på jernbane har vært i krise i Norge de siste årene, og de to store togoperatørene, CargoNet og Green Cargo, har gått med betydelige underskudd. Begge har foretatt store kutt i tilbudet, noe som har ført til at mer gods havner på veien.

Bransjen har lenge etterlyst hjelpetiltak fra myndighetene for at ikke godstog skal forsvinne fullstendig fra norske skinner.

I revidert statsbudsjett som ble lagt fram tirsdag ligger det 60 millioner kroner i potten i inneværende år til en støtteordning for gods på bane. I tillegg bevilges i underkant av 90 millioner kroner årlig de neste tre årene. Altså over 320 millioner kroner over tre og et halvt år. Eksakt sum kommer regjeringen tilbake til i de aktuelle budsjettene.

- Til tross for at vi jobber med å gjøre transport på jernbane mer pålitelig, har næringen varslet at de ser seg nødt til å legge ned deler av tilbudet hvis det ikke kommer på plass en støtteordning nå. I revidert nasjonalbudsjett for 2019 foreslår regjeringen 60 millioner kroner til den nye støtteordningen for gods på jernbane, sier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Skal øke konkurranseevnen

Støtteordningen er et tiltak for å få mer gods på bane ved å styrke selskapene som driver med kombinerte transporter (containere mv.) og vognlast. Det er denne typen transporter som er i direkte konkurranse med tungtransport på vei. Ordningen skal bidra til å øke konkurranseevnen til disse typene jernbanetransport fram til særskilte infrastrukturtiltak for godstransport på jernbanen får effekt, heter det i pressemeldingen fra Samferdselsdepartementet.

- Vi har som ambisjon å frakte mer gods på bane. Det er positivt for både framkommeligheten på vei, miljø og trafikksikkerheten. Regjeringen arbeider med å gjøre transport på jernbane mer pålitelig. Dette er i første rekke infrastrukturtiltak som først vil få effekt om noen år. Støtteordningen kommer i tillegg til dette, og er ment som en midlertidig ordning i inntil tre år for å få godsnæringen på bane ut av en krevende periode, sier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Støttebeløpet utbetales til togselskapene basert på netto tonnkilometer gods kjørt på bane. Det er en forutsetning at ordningen godkjennes av ESA før støtte kan utbetales.

- Vi er fornøyd med å få gjennomslag med å få en kompensasjonsordning på jernbane. 60 millioner kroner er en god start. Dette har vært det viktigste Godsalliansen har jobbet mot opp mot revidert budsjett, for det har nærmest seg et kritisk punkt for gods på jernbane i Norge, sier Roger Solheim. iGodsalliansen, som representerer blant annet Zero, CargoNet, KS Bedrift Havn, Det Norske Maskinistforbund, Norsk Jernbaneforbund og Norsk Lokomotivmannsforbund.

Erik Røhne, i CargoNet er spent på hvordan støtteordningen skal fungere.

Spent på fordeling

Erik Røhne, administrerende direktør i CargoNet, er spent på nøyaktig hvordan pengene er tenkt brukt.

- Vi har jo bedt om mer, betydelig mer enn det som nå signaliseres, men det jeg tror er viktigst er hvordan pengene skal tildeles, sa han til MT før de nøyaktige detaljene i budsjettet var kjent.

- Dersom pengene, som bransjen har ønsket, går direkte til godstogoperatørene og til den intermodale trafikken, så vil det være til god hjelp, sier Røhne.

Bedre tall

Han forteller at CargoNet i år har sett resultater av de store kuttene selskapet gjorde på slutten av fjoråret. Da ble rutetilbud kuttet, og det ble gjort store nedbemanninger.

- Vi gjorde en del grep på slutten av fjoråret som vi ser en positiv effekt av nå, og vi ligger vesentlig bedre an enn på tilsvarende tidspunkt i fjor. Men vi ser fortsatt negative tall, sier Røhne.

 

 

Powered by Labrador CMS