Adm. direktør Erik Røhne i CargoNet har iverksatt strakstiltak med NSB-styrets fulle støtte. Foto: Per Dagfinn Wolden

CargoNet iverksetter strakstiltak

Adm. direktør Erik Røhne i CargoNet har foreslått syv konkrete tiltak ovenfor NSB-styret.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Da vi møtte han på godsselskapets base i Lodalen i Oslo sist fredag kom han rett fra styremøte vedrørende den prekære situasjonen for godstransporten på skinner.

Røhne orienterte NSB-styret om syv konkrete strakstiltak selskapet har iverksatt for å bringe CargoNet tilbake til en normalsituasjon:

  • Økt kapasitet på verksteder for å reparere skadede vogner
  • Økt tilflyt av overhalte hjul for å reparere skadede vogner
  • Sikre tilstrekkelig skiftekapasitet på Alnabru
  • Økt innleie av personell for å få snø og is bort fra vogner
  • Sikre de-icing av vognstammer som bidrar til å hindre nye utfall av vogner
  • Rydde sporplass på Alnabru for å frigjøre plass til skifteaktiviteter for å klargjøre vogner til lasting
  • Innleie av vogner fra underleverandør

Røhne erkjenner at vinterens tiltak ikke har vært tilstrekkelig så langt. Han beklager derfor ulempene kundene har opplevd i form av avvik og manglende leveranser.

CargoNet-sjefen forventer imidlertid at virksomheten er tilbake til en tilnærmet normal situasjon i uke 16, like over påske, med de samlede tiltakene som nå iverksettes.

- Når vi får produksjonen tilbake til normalen vil vi evaluere vinterens utfordringer. Vi må forstå hva vi kunne gjort annerledes og hvordan vi stiller bedre forberedt til de kommende vintrene, understreker Røhne og fortsetter:

- I forkant av vinteren gjennomførte vi en rekke tiltak som skulle bidra til forutsigbare leveranser gjennom perioden. Tiltakene var basert på erfaringer fra de foregående vintrene. Imidlertid har ikke dette vært tilstrekkelig i år. Vi satte i verk ytterligere strakstiltak i januar og februar, som heller ikke har kunnet kompensere for de driftsutfordringene som har vist seg, forteller Røhne.

Tilbakeviser kritikk

CargoNet har fått kritikk i Dagens Næringsliv og Transport Inside den siste uken.

- Noe av denne medieomtalen er uriktig, men vi beklager at våre kunder opplever dårlige leveranser fra oss, sier Røhne og forklarer følgende hva som må gjøres for å komme på rett spor:

- Den bakenforliggende årsaken til at flere av våre kunder dessverre har opplevd dårlige leveranser denne vinteren er en kaldere og mer snørik vinter enn normalt, forteller Røhne og viser til at medarbeidere i de mest utsatte områdene ikke har opplevd en slik vinter på flere tiår.

- Det har vært ned mot minus 35-40 grader om natten og store mengder fokksnø. I tillegg har det ikke vært mildvær de siste tre månedene. Med slike forhold blir lokomotiver og vogner belagt med tonnevis av is. Dette fører til stive vognstammer og bremsesystemer, som igjen medfører skade på materiellet vårt. Antall vogner ute av drift har på det meste ligget på nær 40%. Dette forplanter seg videre som forsinkelser og regularitetsutfordringer i driften, forteller Røhne.

Lysere tider

CargoNet har likevel klart å øke regulariteten og punktligheten de siste årene.

– Statistikken viser at punktligheten aldri har vært bedre enn i 2017. Fra å ha vært nede i 80 prosent var den i fjor på 96 prosent. Fornøyde kunder forutsetter kostnadseffektivitet, høy punktlighet på leveranse og forutsigbarhet. Klarer vi dette er jeg ikke i tvil om at gods på skinner har en lys fremtid. Jeg tror ikke folk vil ha flere lastebiler på veiene. Godstransport med tog bidrar til økt trafikksikkerhet, mindre støy og mindre miljøbelastning. Er vi best på både kostnader og kvalitet, vinner vi, enten det er i konkurranse med andre transportmidler eller med andre togselskap, sier Røhne.

Påstanden om at CargoNet har tatt en kalkulert risiko i en økonomisk situasjon hvor det ikke er rom for de omfattende tiltak tilbakeviser Røhne på det sterkeste.

Han viser igjen til at det arbeides med et sett prioriterte aktiviteter for å få flere «friske» vogner inn i produksjonen.

– Vi arbeider kontinuerlig med omfattende handlings- og vinterplaner, understreker Røhne.

Les også om CargoNet-sjefen i Transport Inside.

Powered by Labrador CMS