Det er kort vei fra Norgips-fabrikken (som kan skimtes bak til høyre på bildet) og til Drammen havn der containerne med ferdige produkter nå lastes over på jernbane for videre transport.

Fjerner 1500 trailere med felles løft

Grønn frakt av gips langs skinner og på sjøen skaper miljøgevinster.

Publisert Sist oppdatert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Norgips, som er en tradisjonsrik hjørnestensbedrift på Tørkop i Drammen, startet sin virksomhet i 1963. Bedriften, som produserer og selger gipsplater og stålprofiler, har 140 ansatte og omsetter for 740 millioner kroner i året.

For å lage gipsplater trengs papir. Tidligere har Norgips fått sine papirforsyninger fra Tyskland via tog til Malmö, men så med lastebil derfra. Nå har Norgips imidlertid inngått et samarbeid med Greencarrier om å frakte containere med papir sjøveien rett til Dramemn havn. Greencarrier har i tillegg sørget for at Norgips har fått tilgang til lokaler på Holmen der papiret, et årlig volum på 3900 tonn, kan mellomlagres inntil det skal benyttes på fabrikken, opplyser Norgips i en pressemelding.

Disse fem aktørene har nå inngått et samarbeid og et felles løft på Drammen havn som gir en skikkelig miljøgevinst som resultat. Fra venstre: Havnedirektør ved Drammen havn; Einar Olsen, administrerende direktør i Norgips; Hilde Kristin Herud, branch manager hos Greencarrier; Terje Alm, administrerende direktør i DSV Road AS i Norge; Rune Berg Stiansen og salgs- og markedsdirektør i CargoNet; Knut Brunstad.

I tillegg skal de ferdige produktenegips, plater og stålprofiler, nå fraktes den korte veien inn til havna på Holmen der semihengerne overføres til tog for videre transport på bane. Dette skjer takket være et miljøsamarbeid mellom transportaktørene Greencarrier, CargoNet, DSV Road og Drammen havn.

Greencarrier har investert i nytt utstyr slik at de nå kan løfte semihengerne fra bilene til DSV Roads og direkte over på jernbanevognene til CargoNet på Holmen før de går på bane videre ut i landet.

– Vi har oppnådd en dobbel miljøeffekt gjennom å benytte oss av sjø og bane via Drammen havn i stedet for vei. I tillegg sparer vi mye plass ute ved fabrikken ved at vi mellomlagrer råvarene her på Holmen. Dermed har vi hele tiden papiret lett tilgjengelig, sier administrerende direktør ved Norgips, Hilde Kristin Herud.

– Vi begynte med dette allerede i fjor da mellom 300 og 400 trailerne gikk innover til Alnabru og ble lastet over på tog derfra, men nå har altså Greencarrier, CargoNet og DVS Road lagt til rette for samme løsning her i Drammen. Det gjør at vi har tredobler denne transportformen. Nå kommer vi årlig til å sende hele 1300 semihengere på jernbane fra Holmen. Dette sparer miljøet for 4000 tonn CO₂ i tillegg til at det reduserer tungtrafikken på de allerede sterkt trafikkerte veiene gjennom Drammen og Oslo-området, sier Norgips-direktør Herud.

Innkjøpsansvarlig ved Norgips, Jan Sæterdal, opplyser at den nye shortsea-frakten av råvarer mellom Tyskland og Drammen havn innebærer totalt 186 færre trailerturer med papir til Norgips. Altså sparer Norgips nesten 1500 trailerturer årlig gjennom satsingen på sjø og bane.

– Dermed får vi en miljøbesparelse på hele 221 tonn CO₂ i året bare på grunn av shortsea-avtalen med Greencarrier. Og med den nye løsningen for løfting av semihengere over på tog så sparer vi miljøet for ytterligere 1300 trailer-turer i året på norske veier. Så vi er veldig godt fornøyde med at Greencarrier, DSV Road, CargoNet og Drammen havn har lagt til rette for at vi kan gjennomføre en langt mer miljøvennlig transport av våre råvarer og ferdige produkt, sier Sæterdal.

Norgips frakter nå papir fra Tyskland direkte til Drammen havn via sjøveien ved hjelp av logistikkselskapet Greencarrier som i tillegg sørger for at Norgips har fått tilgang til lokaler på Holmen der råvarene mellomlagres inntil det skal benyttes på fabrikken.

Å få til et slikt prosjekt er imidlertid ikke gratis. Branch manager hos Greencarrier, Terje Alm, bekrefter at det både er lagt ned mye tid og penger for å få til den nye løsningen.

– Vi har investert over en million kroner i utstyr for å få dette på plass her i Drammen. Det er blant annet investert i nytt losseutstyr samt et kombinert løfteåk som sørger for å få semihengerne over på togene, forteller Alm, som er overbevist om at både flere vareleverandører og transportører nå vil benytte seg av dette miljøvennlige tilbudet.

Havnedirektør Einar Olsen ved Drammen havn karakteriserer det hele som en milepæl for havna.

– Ja, dette er et svært viktig felles miljøløft som samtidig styrker den posisjonen Drammen havn har som et sentralt intermodalt knutepunkt på Østlandet. Og det er også veldig gledelig at en stor og lokal hjørnestensbedrift som Norgips ønsker å benytte vårt shortsea- og jernbanetilbud i så stort omfang. De stadig mer miljøvennlige tilbudene er nå med på øke havnas attraktivitet i forhold til både vare-eiere og transportører. I tillegg vil det utvilsomt være med på å styrke næringslivet her i regionen, sier Olsen.

Assisterende havnedirektør Ivar Vannebo legger til at dette er et av mange forhold som nå taler for at det haster med å få gjennomført Jernbanedirektoratet og Bane NOR sine planer om videre utbygging av kombiterminalen på Holmen.

– Samtidig er det høyst beklagelig at vi i år igjen blir rammet av en sommerstengt jernbane mellom Oslo og Drammen uten at det legges opp til noen kompensasjon til vare-eierne, sier Vannebo.

Powered by Labrador CMS