Cargolink overtar på Raumabanen

Cargolink tenker å overta godstrafikken på Raumabanen etter CargoNet som må melde pass.

Publisert Sist oppdatert

Cargolink AS er Norges største private godstransportør på bane, og har trafikkert på Raumabanen tidligere.

Selskapet la ned tilbudet da Jernbaneverket endret rutetildelingene. Den gangen vurderte selskapet også kostnadene ved godsterminalen på Åndalsnes som for høye. Den gangen utførte Cargolink transport på banen, mens CargoNet drev terminalen.

Tar ansvar

Adm. direktør Karl Ivar Nilsen i Cargolink bekrefter at selskapet er interessert i å ta ansvaret for godstrafikken på jernbanen mellom Åndalsnes og Oslo dersom det statlige selskapet CargoNet gir opp.

– Jeg forstår godt frustrasjonen hos Rauma-ordfører Lars Olav Hustad, som frykter en radikal økning av vogntogtrafikken gjennom Romsdalen, seier Nilsen.

Han er klar til å overta etter CargoNet.på Raumabanen som flere ganger har vært truet av nedlegging.

Nilsen understreker viktigheten med å finne langsiktige og forpliktendeløsninger, slik at kundene kan planlegge for i forhold til en trygg og langsiktig godstrafikk på bane.

Cargolink-sjefen legger følgende forutsetninger til grunn for å overta: Rutetildelingen må tilpasses markedet, togene må utnyttes bedre enn i dag og terminalen på Åndalsnes må drives mer kostnadseffektivt.

– Vi har dokumentert at vi drifter terminaler mer effektivt enn statsselskapet CargoNet. Dersom vi selv får overta driften på Åndalsnes-terminalen og får mer fornuftige ruter fra Jernbaneverket, har jeg tro på at vi skal få dette til, seier Nilsen.

Staten må bidra

Direktør for strategi og informasjon i CargoNet, Bjarne Wist, sier at de har hatt utfordringer med godstransport på jernbanen gjennom flere år. Han tror staten må være villig til å hjelpe dersom godstransport på jernbanen skal være lønnsomt.

–  Innenfor kollektivtransport for personer er det jo sånn at staten går inn og betaler noe av det, der staten synes det er viktig at folk skal bruke kollektivtransport. Det er det sikkert mulig å gjøre på godstransporten også hvis det skulle være et ønske, sier Wist til NRK.

Wist viser til at det ikke er stort nok belegg på godstogene til å fortsette tilbudet.

– Det ser ut til at vi fra ruteendring i midten av desember, trolig vil avvikle tilbudet mellom Oslo og Åndalsnes, sier Wist.