EU støtter Calais-terminal

EU godkjenner at de franske myndighetene ruster opp Calais som transportknutepunkt.

Publisert Sist oppdatert

I april meldte de franske myndighetene fra til EU at de planla å investere kraftig i den nord-franske havnebyen. Rundt 270 millioner euro av offentlige midler – fra Frankrike og lokale myndigheter i Pas-de-Calais - legges i prosjektet. Bevilgningen måtte godkjennes av EU, blant annet for å se om en slik støtte til havnen ville være konkurransevridende i forhold andre havner i regionen eller til Eurotunnel. EU hadde imidlertid ingen innvendinger mot planene, i alle fall ikke sett opp mot de positive effektene en slik terminal vil ha.

En av de største planene omfatter byggingen av en ny stor terminal. En analyse viste at en slik omfattende investering ikke ville være lønnsom for en privat operatør med en tidshorisont på 50 år, noe som medførte at myndighetene ønsket å bidra til å etablere en terminal.