Oslos byråd for næring og eierskap, Kjetil Lund. Foto: Sturlason.

Oslo skal bli nullutslippshavn

På sikt skal hovedstadhavnen bli en nullutslippshavn. Dét er ambisjonen i handlingsplanen, som byrådet i Oslo vedtok like før ferien. For første gang innlemmes også sjøfarten i Oslos klimaregnskap.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

- Byrådets ambisjon er 85 prosent reduksjon av klimautslipp i havna innen 2030. På sikt skal havna bli utslippsfri. Skip som anløper Oslo havn, skal benytte nullutslippsteknologi i fremtiden. Samtlige aktører i havna må være bevisste på å kutte klimautslipp, sier byråd for næring og eierskap, Kjetil Lund. Han mener handlingsplanen er ambisiøs, og krever vilje og handlekraft fra alle involverte.

- Sjøtransport er miljøvennlig

- Et viktig klimatiltak er å flytte gods fra vei til sjø. Godstransport til sjøs forurenser mindre enn andre transportformer. En moderne, miljøvennlig og effektiv havn er derfor et viktig klimatiltak, sier Kjetil Lund.

Utenlandsfergene får landstrøm

Stena Line har klargjort sitt skip som går mellom Oslo og Fredrikshavn for landstrøm. DFDS som seiler til København vil gjøre sine to skip klare i henholdvis januar 2019 og 2020. Color Line cruiseferger til Kiel har hatt landstrøm til kai siden 2011.

Oslo Havn KF er pådriver

Styreleder Roger Schjerva i Oslo Havn KF sier at foretaket har ambisiøse klimamål.

- Vi er glade for handlingsplanen, og trenger den politiske støtten for å få kunder til å investere i fremtidens nullutslippsteknologi.  Vi må nå målet i samarbeid med våre kunder og politikerne. Det tror jeg at vi klarer, sier Roger Schjerva.Havnedirektør Ingvar M. Mathisen sier at Oslo Havn KF i flere år har jobbet systematisk med å få ned klimautslippene, og er enig i at den politiske viljen er nødvendig for å nå de ambisiøse målene.

- Skal være foregangshavn

- Oslo Havn KF var den første havna i Europa som i 2013 kartla de samlede utslippene i hele havna, og ikke bare i egen virksomhet. I 2003 lanserte vi verdens første, stillegående, elektriske kraner, som produserer strøm.  Vi skal være en foregangshavn som tilrettelegger for utslippsfrie løsninger. Slik vil vi også tiltrekke oss de beste kundene, de som aktivt vil jobbe for vekst med lavere utslipp, sier havnedirektør Ingvar M. Mathisen.

Kartlegging og tiltak

Oslo Havn påpeker at det kan være realistisk å kutte klimautslipp med 85 prosent innen 2030. Det kan gjøres ved å kutte utslippene fra utenriksfergene fem fartøy og lokalfergene (10 fartøy), og samtidig gjøre aktiviteten på havneområdene utslippsfri.
Handlingsplanen inneholder en grundig kartlegging av utslippskildene og kommer med konkrete tiltak. Ett funn er at cruiseskipene gir relativt små klimautslipp, men har mer lokale utslipp i sommerhalvåret. Utenlandsfergene og lokalfergene står for hele 50 % av CO2 utslippene i Oslo havn.

De mest effektive tiltakene for å redusere klimautslippene er:

  • Krav om bruk av landstrøm. Landstrøm kutter ikke bare CO2, men også utslipp av svovel, NOx og partikler. Nytt landstrømanlegg er på plass i august.
  • 15 skip kan halvere utslippene i havna.
  • Handlingsplanen setter krav til utenlandsfergene  om utslippsfri inn- og utseiling innen 2025.
  • Utslippsfri drift av Nesoddbåtene 2018/19.
  • Utslippsfri drift av Ruters hurtigbåtlinjer.
  • Utslippsfri aktivitet ved håndtering av varer og last i Oslo havn.
  • Miljøgebyrer og miljørabatter som premierer skip med lave utslipp.

Mer info?

Handlingsplan for fremtidig nullutslippshavn

Powered by Labrador CMS