Gir byråden klar beskjed

- Bilfritt byliv er avhengig av effektiv by-logistikk.

Publisert Sist oppdatert

Det er klar melding ut fra Schenkers Kirsten Steenberg og Einar Spurkeland til Oslos byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Berg.

I et møte med byråden nylig ble det understreket at varene må frem på en mer effektiv måte enn i dag.

- By-logistikk må bli en del av bymiljøavtalene på linje med kollektiv persontransport. Bedre fremkommelighet for biler i samlasting av gods vil bety færre vare- og lastebiler i sentrum, var den klare beskjeden fra Schenkers representanter.

Overmoden

De mener at tiden er overmoden for å prioritere godstransport fremfor personbiltransport uavhengig av motortype på personbilene. En person med bil og matpakke tar like stor plass uansett motor.

- Dette må vi gjøre noe med, sier Einar Spurkeland og fortsetter:

- Godsprioritering må bli en del av byenes transportpolitikk. Det betyr at man i Oslo sentrum må tilrettelegge lastebilstopp på samme måte som busstopp. Egne merkede lastestopp kan kombineres med soner hvor lastebiler kan stå fritt og levere varer inntil 30 minutter. Begge disse løsningene praktiseres i utlandet.

Det understrekes også at utvidet tid for varelevering til butikker og kontorer kan være en del av løsningen.