Til kamp for by-logistikk

En mer effektiv og miljøvennlig vare- og godsdistribusjon skal styrkes gjennom ny logistikkplan.

Publisert Sist oppdatert

Dette skal skje med blant anet innsalg til politiske myndigheter.

Behovet for samhandling har presset seg frem. Næringsgruppen med representanter fra LUKS, Politiet og Oslo kommune har utspilt sin rolle. Nå blir den avløst av et nytt faglig forum med fokus på utviklingen av varetransportene. De samme aktørene drar lasset, sammen med håndplukkede fagfolk for å få planene til å fungere.

Politisk pådriver

I spissen går Leverandørenes Utviklings- og Kompetansesenter (LUKS), som også har sekretariatfunksjon for forumets arbeid.

Under det konstituerende møtet 9. september i LUKS lokaler i Prinsens gt. 1 i Oslo ble det understreket at gruppen i stor grad skal drive innsalg til politikere og byråd, med argumenter fra en sterk faglig gruppe som vet hvor skoen trykker. Samtidig er det viktig å presentere noe som er realistisk og gjennomførbart.

Prosjektet Grønn Bydistribusjon Oslo (GBO) bekrefter økende behov for et tettere samarbeid om varedistribusjon og en bylogistikkplan. Her er det viktig å se sammenhengen mellom transportarbeidet til private på Alnabruterminalen og varedistribusjonen i Oslo-regionen.

Veksten i godstrafikken vil øke 50% innen 2030. Oslo bystyre har mål om halvering av klimautslipp innen samme tidsperiode.

Det nye kamporgan for bylogistikken har lagt en hel «smørbrødliste» med forslag til løsninger på hovedstadens varedistribusjon på bordet.

Tilknytning til Alnabru

Planen for by-logistikk skal ha sterk forankring til Groruddalen og Alnabruterminalen.

- Å knytte bydistribusjonen til Alnabruterminalen, som både er et nasjonalt godsnav og byterminal for Oslo, vil på en effektiv måte gi bedre byluft, sier Schenkers kommunikasjonssjef, Einar Spurkeland, som også er NHO Logistikk og Transports representant i det nye bylogistikk-forumet.

Spurkeland mener forslag om å etablere flere terminaler i sentrum for å levere pakker med elektriske småbiler er utopi. - Bylogistikk handler om å tilrettelegge for varelevering med lasteplasser, holdeplasser for godsbiler og personbilfrie parkeringsplasser.

Daglig leder Morten Nore i Moss Transportforum representerer TS Forum i det nye forumet. Han er talsmann for en nasjonal interesseorganisasjon for 55 transportsentraler med totalt ca. 4500 lastebiler. Nore forteller at det går ca. 1500 TS-biler i Oslo-regionen daglig. – Lastebil- og distribusjonssjåførene står kontinuerlig overfor umenneskelige, trafikale utfordringer, understreker Nore.

Foruten representantene fra LUKS deltar følgende i det nye forumet: Politiet, Oslo Handelstands Forening, Plan- og bygningsetaten, Transportsentralene, Norges Lastebileier-Forbund, NHO Logistikk og transport, Statens vegvesen, SVRØ Avdeling Oslo, Arbeidstilsynet, Transportarbeiderforbundet og Bymiljøetaten.